เส้นทางอาสา เส้นทางความสุข

งานอาสาสมัครได้รับความสนใจมากขึ้นในทุกระดับและทุกวงการ บริษัทห้างร้านจำนวนมาก
ส่งเสริมให้พนักงานออกไปบำเพ็ญประโยชน์ด้วยงานจิตอาสา ระบบการศึกษาสนับสนุนให้เด็กนักเรียน

และนักศึกษาใช้เวลาว่างทำกิจกรรมอาสาต่างๆ กิจกรรมอาสาสมัครในวันนี้จึงมีมากมายหลายประเภท

ขึ้นกับความชอบ ความถนัดและเงื่อนไขที่จะอำนวย แต่ไม่ว่าเป็นงานอาสาแบบไหน เชื่อว่าผู้ที่ได้ลงมือ

ทำแล้วย่อมพบกับประสบการณ์ชีวิตที่ยากจะลืมเลือน และยังคล้ายได้พบบ่อน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นให้กับ

ชีวิตของตนเองและคนรอบข้างอย่างไม่น่าเชื่อ

หนังสือ “เส้นทางอาสา เส้นทางความสุข” เล่มนี้ คือ เรื่องราวของอาสาสมัคร 10 ท่าน มุ่งหวัง
ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงาน ทัศนคติของอาสา และผลของการทุ่มเทแรงกายและแรงใจในการดูแลเด็กๆที่อาศัยอยู่ภายในสถานสงเคราะห์ ขอเชิญทุกท่านเปิดอ่านด้วยความสุขโดยทั่วกัน

ดาวน์โหลดหนังสือ ที่นี่ : เส้นทางอาสา final รวมปก

บทความที่เกี่ยวข้อง