หนังสือเรื่อง หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.2556 แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก

 

 

หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม อ.เมือง จ.สกลนคร ได้รับการประกาศเกียรติคุณเป็นแพทย์ไทยดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2556 จากคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพแห่งชาติ

หมอจันลี เป็นคนเชื้อสายภูไท ได้รับการถ่ายทอดวิชานวดแคะเส้นจากหมอพุทสา ชาวจังหวัดอุดรธานี จากนั้นจึงได้รักษาผู้ป่วยอาการอัมพฤกษ์-อัมพาตเรื่อยมาหลายสิบปี แม่หมอจันลีได้ช่วยเหลือคนทุกข์คนยากมามาก และทางการก็ให้การยอมรับโดยได้เข้าอบรมมาเป็น อสม. และได้รับการส่งต่อคนไข้จากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนหอมให้มานวดรักษา และได้เข้าไปให้บริการนวดในโรงพยาบาลแพทย์แผนไทยจังหวัดสกลนครเดือนละ 3 ครั้ง

 

ท่านสามารถดาวน์โหลดหนังสือได้ที่เอกสารแนบด้านล่างนี้

ดาวน์โหลดหนังสือ แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม

 

บทความที่เกี่ยวข้อง

ปาฐกถาธรรม “คนอาสา สร้างสุขให้ตนเองและสังคมได้อย่างไร”

admin 26 สิงหาคม 2019

การปาฐกถาธรรม โดย พระไพศาล วิสาโล ในงานวันคนอาสาสร้างสุ […]

คำให้การ คนงานอาสา (2548-2558)

admin 19 มิถุนายน 2019

วันเวลาได้ผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตั้งแต่ปี 2548 กิจกรรม “อาสานวดเด็ก : สัมผัสกาย สัมผัสรัก”

อาสาสร้างสุขให้ “เด็ก”

admin 19 มิถุนายน 2019

 คุณอรวรรณ วงศ์ศิริวรรณ (ติ๋ม) แม่บ้าน เริ่มเป็นอาสาสมัครประจำสถานสงเคราะห์เด็ก­พิการและทุพพลภาพปากเกร็ด (บ้านนนทภูมิ) รุ่นที่ 1