13โรงงานสกัดน้ำมันปาล์มกระบี่ ผลิตกระแสไฟใช้เอง

นางสาวัน ตัน ประธานสภาอุตสาหกรรมจังหวัดกระบี่ เผยว่า ขณะนี้ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มในจังหวัดกระบี่ จำนวน 13 โรงที่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองด้วยก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สซึ่งได้จากระบบบำบัดน้ำเสีย และก๊าซชีวมวลจากทะลายปาล์ม เตรียมความพร้อมเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในโรงงาน เพื่อไม่ให้มีผลกระทบกับการสกัดน้ำมันปาล์ม ในช่วงที่พม่าจะหยุดจ่ายก๊าซ ทางโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มส่วนใหญ่สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้เองได้อย่างเพียงพอและอีกส่วนหนึ่งก็ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ซึ่งที่ผ่านมาก็ขายให้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคไปแล้วจำนวน 24 เมกะวัตต์ นอกจากนี้ยังสามารถจ่ายกระแสไฟฟ้าไปยังบ้านเรือนประชาชนที่อยู่ในชุมชนใกล้เคียงได้อีกด้วยหากระบบไฟฟ้าของกฟภ.ขัดข้อง

สำหรับโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม ในจังหวัดกระบี่ ทั้ง 13 โรง ที่ผลิตกระแสไฟฟ้าได้เองนั้น เมื่อเดินเครื่องเต็มที่จะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้สูงถึง 42 เมกะวัตต์ คิดเป็นร้อยละ 40 ของปริมาณการใช้ไฟฟ้าในจังหวัดกระบี่ คืออยู่ที่ 100 เมกะวัตต์ “ในอนาคตอยากให้รัฐบาลหันมาส่งเสริมให้มีการใช้พลังงานทดแทนในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยเฉพาะโรงไฟฟ้าภาคใต้ จ.กระบี่ ที่เดินเครื่องด้วยน้ำมันเตา ซึ่งเป็นระบบเชื้อเพลิงเหลว สามารถนำน้ำมันปาล์มดิบเป็นเชื้อเพลิงทดแทนได้ โดยโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มทั้งหมดในจังหวัดกระบี่มีกำลังผลิตรวมกว่า 6 หมื่นตันต่อเดือน ซึ่งถือเป็นปริมาณที่มาก ขณะที่น้ำมันปาล์มดิบในประเทศก็เกินสต๊อกมีอยู่ 3.5 แสนตัน หากไม่มีการระบายออก ก็จะส่งผลกระทบต่อราคาผลผลิตปาล์มน้ำมันของเกษตรกรในอนาคต”

ที่มา : ข่าวสด

บทความที่เกี่ยวข้อง