หล็อบบ้าน สืบสานวิถีสุขภาพชุมชน

admin 22 กุมภาพันธ์ 2024

การกลับบ้านเกิดของอดีตอาจารย์คนหนึ่ง เพื่อมารื้อฟื้นภูมิปัญญาท้องถิ่น

ตีนตุ๊กแก

admin 19 กุมภาพันธ์ 2024

ตีนตุ๊กแกในที่นี้ คือ ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก แต่ทางราชการเรียกว่า “เดื่อเถา”

กระวาน สมุนไพรเครื่องเทศ

admin 12 กุมภาพันธ์ 2024

กระวาน ที่ปรากฎในท้องตลาดมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ กระวานไทย กระวานเทศและใบกระวาน สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดเป็นพืชคนละสกุล