รับจิตอาสา 1 วัน ทำความสะอาดอาคารพักของเด็กในสถานสงเคราะห์

             

                       ในทุกเดือนทางเจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงเด็กในสถานสงเคราะห์จะต้องทำความสะอาดอาคารเรือนนอนของเด็กๆเพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็ก ในขณะที่พี่เลี้ยงเด็กจะต้องดูแลเด็กๆไปด้วยพร้อมกัน ซึ่งเป็นภาระที่หนักพอสมควร ดังนั้นเพื่อแบ่งเบาภาระให้เจ้าหน้าที่พี่เลี้ยงได้ดูแลเด็กๆได้อย่างเต็มที่และทั่วถึงทุกคน ทางโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กในสถานสงเคราะห์ด้วยพลังอาสาสมัคร มูลนิธิสุขภาพไทย จึงขอเชิญชวนจิตอาสาเข้ามาช่วยกันทำความสะอาดภายในห้องพักและบริเวณรอบๆอาคารพักของเด็ก เพื่อสุขภาวะที่ดีของเด็กๆในสถานสงเคราะห์ โดยใช้เวลาเพียงครึ่งวันเท่านั้น 
                       สำหรับกิจกรรมทำความสะอาดในเดือนตุลาคม นี้ เปิดรับจิตอาสา ทำกิจกรรมทำความสะอาดในสถานสงเคราะห์และสถานคุ้มครองฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                     
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

                     
                         
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

                        
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

สิ่งที่อาสาสมัครต้องเตรียมตัว

  1.อาสาทุกคนพร้อมกัน เวลา 8.30 น. ที่สถานสงเคราะห์ที่เลือกทำกิจกรรมตามวันเวลาที่กำหนดข้างต้น และทำกิจกรรมจนถึงเวลา 12.00 น.

  2.ควรใส่เสื้อผ้าที่เหมาะสมต่อการมาทำความสะอาดเพราะจะทำให้เสื้อผ้าสกปรกได้ และแนะนำให้เตรียมชุดมาเปลี่ยนด้วยก็จะเป็นการดี

  3.เตรียมใจ มาเพื่อทำความดี ไม่พูดจาหยาบคาย ไม่หยอกล้อกันเสียงดัง ในระหว่างทำกิจกรรม 

  4.ไม่อนุญาตให้อาสาถ่ายรูปเด็กๆ เพราะต้องเคารพในสิทธิเด็ก

  5.สำหรับจิตอาสาที่เป็นนักเรียน นักศึกษา ที่เก็บชั่วโมงจิตอาสา ให้เตรียมเอกสารของสถาบันการศึกษาของท่าน และกรอกรายละเอียดมาให้พร้อม 

 

                                                             
                                                                                 แผนที่สถานสงเคราะห๋ คลิกที่ภาพ
                                                    

                   บ้านราชวิถี                                                             บ้านเฟื่องฟ้า                                           บ้านเด็กอ่อนรังสิต    

                                          

 

สอบถามเพิ่มเติม      มูลนิธิสุขภาพไทย โทร.0-2589-4243 , 0-2591-8092   อีเมล์ thaihof@gmail.com

 

ดำเนินงานโดย        มูลนิธิสุขภาพไทย   สหทัยมูลนิธิ   เครือข่ายพุทธิกา
สนับสนุนโดย         สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.)
                                กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.)