ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเกษตรพื้นบ้าน : นำข้าวขึ้นเล้า (11)

admin 19 มีนาคม 2023

นิยมใช้กระดองเต่าเพ็กในการตักข้าวเปลือกไปสี โดยในวันแรกของการเอาข้าวเปลือกขึ้นเล้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเกษตรพื้นบ้าน : หญ้างวงช้าง (10)

admin 17 มีนาคม 2023

ไม่น่าเชื่อว่า…หญ้างวงช้างต้นเล็กๆ จะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้

ผักกระชับ วัชพืชยาและอาหาร

admin 16 มีนาคม 2023

เป็นผักที่หมอพื้นบ้านนำมาใช้ซึ่งมีสรรพคุณเป็นยากระชับมดลูก ในตำรายาไทย กล่าวถึงสรรพคุณยาไว้ว่า