หมอกระดูก (2) : กระบวนการบำบัดรักษา

admin 30 พฤศจิกายน 2022

การเข้าเฝือกไม้ไผ่ ที่เรียกว่า “แซก” ใช้นำมันงาเป่าและบริกรรมคาถา รักษาตั้งแต่อาการมีดบาดนิ้วมือ กระดูกเคลื่อนและหัก

เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน

admin 28 พฤศจิกายน 2022

หมอพื้นบ้านคือกลุ่มคนหนึ่งที่สืบสายธารภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่เป็นนักปลูกและอนุรักษ์พันธุ์พืช

หมอกระดูก (1)

admin 27 พฤศจิกายน 2022

หมอกระดูกหรือหมอต่อกระดูกพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ