เรื่องของ “แม่มาน” หรือ คนท้อง

admin 28 กันยายน 2022

วันนี้จะเล่าเรื่องภูมิปัญญาของคนอีสานกับเรื่องของแม่มานหรือคนท้อง

โยธกาหรือโยทะกา

admin 26 กันยายน 2022

โยทะกาชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในไทยชื่อ Phanera integrifolia (Roxb.) Benth.มีชื่อราชการว่า “เถาไฟ”มีการกระจายมากในป่าภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซีย ฟิลิปปินส์

รู้จัก “แม่มาน” กันมั้ย?

admin 25 กันยายน 2022

คนอีสานเรียกหญิงตั้งครรภ์ ผู้หญิงท้อง หรือหญิงมีครรภ์ว่า “แม่มาน”