ใช้สมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ

admin 1 ธันวาคม 2022

รายการบัญชียาหลักแห่งชาตินั้น มีทั้งที่เป็นยาแผนปัจจุบันและยาสมุนไพร เป็นรายการยาที่มีความปลอดภัย มีประสิทธิผลในการรักษา

หมอกระดูก (2) : กระบวนการบำบัดรักษา

admin 30 พฤศจิกายน 2022

การเข้าเฝือกไม้ไผ่ ที่เรียกว่า “แซก” ใช้นำมันงาเป่าและบริกรรมคาถา รักษาตั้งแต่อาการมีดบาดนิ้วมือ กระดูกเคลื่อนและหัก

เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพรในที่ดินตนเองและชุมชน

admin 28 พฤศจิกายน 2022

หมอพื้นบ้านคือกลุ่มคนหนึ่งที่สืบสายธารภูมิปัญญาท้องถิ่นจากอดีตสู่ปัจจุบัน ที่เป็นนักปลูกและอนุรักษ์พันธุ์พืช