ยาเลือดงาม

admin 19 กันยายน 2023

ยาเลือดงาม สรรพคุณที่ประกาศไว้ ใช้แก้ปวดประจำเดือน ช่วยให้ประจำเดือนมาปกติ และแก้มุตกิด (ตกขาว ระดูขาว)

ยาต้ม (จบ)

admin 15 กันยายน 2023

“ยาต้ม” ทำให้…ลดค่าใช้จ่ายให้กับเจ้าภาพงานศพ/งานบุญ คนมางานดื่มยาต้มแล้วสุขภาพดีกว่าดื่มน้ำอัดลมและเหล้า

สมุนไพร (วัชพืช) ในที่รกร้าง

admin 12 กันยายน 2023

ในเมืองไทยยังมีการศึกษาเรื่องผลประโยชน์ที่จะได้รับจากพื้นที่ว่างเปล่าน้อยมาก แต่พบว่าพืชในพื้นที่ว่างเปล่านับร้อยชนิดมีคุณค่าด้านสมุนไพรมากมาย