จะกี่ปีก็ บานไม่รู้โรย

admin 20 มีนาคม 2023

ในตำรับยาไทย จะใช้แต่ดอกบานไม่รู้โรยสีขาวเป็นยาสมุนไพร ในหลายประเทศก็มีการใช้ดอกบานไม่รู้โรยแห้งมาทำเป็นชาชงเดื่ม

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเกษตรพื้นบ้าน : นำข้าวขึ้นเล้า (11)

admin 19 มีนาคม 2023

นิยมใช้กระดองเต่าเพ็กในการตักข้าวเปลือกไปสี โดยในวันแรกของการเอาข้าวเปลือกขึ้นเล้า

ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับเกษตรพื้นบ้าน : หญ้างวงช้าง (10)

admin 17 มีนาคม 2023

ไม่น่าเชื่อว่า…หญ้างวงช้างต้นเล็กๆ จะมีประโยชน์มากมายขนาดนี้