ฟ้าทะลายโจร “ตัวช่วย” ไข้หวัดใหญ่

admin 12 เมษายน 2024

ในการศึกษาสมัยใหม่ยังพบข้อมูลสรรพคุณฟ้าทะลายโจรจะออกฤทธิ์เป็นตัวช่วยแก้ไข้หวัดทั้งหายได้ดีต้องกินให้เร็วที่สุด เมื่อรู้ว่าเริ่มมีอาการ

เที่ยวทะเล รู้จักแสมทะเลหรือไม่ ?

admin 8 เมษายน 2024

แสมขาว เป็นไม้ป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งและต้านลมได้ดี พบรายงานว่าแก้พิษจากสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลามีพิษจากทะเลทุกชนิด

มะกัก พืชถิ่นเดียว

admin 4 เมษายน 2024

มะกัก หรือ มะกอกป่า สรรพคุณตามความรู้ดั้งเดิม เปลือกแก้กระหายน้ำ แก้ไข้ร้อนใน รักษาโรคหนองใน แก้โรคเกี่ยวกับลำไส้