Test 2 คุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพ

คุณปิยฉัตร ไตละนันท์ หรือ “น้ำหวาน” กำลังบอกเล่าถึงความสำเร็จที่เป็นรูปธรรมจากความตั้งใจในการสอนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่องมานานกว่าหนึ่งปีให้แก่เด็กสาวใน สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี น้ำหวานหรือ “พี่หวาน” เป็นหนึ่งในอาสาสมัครที่รับผิดชอบสอนภาษาอังกฤษให้แก่เด็กในสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถีมาต่อเนื่องตั้งแต่รุ่นที่ 2-3 จนปัจจุบันเธอยังคงทำหน้าที่อาสาสมัครที่ดีและกล่าวด้วยน้ำเสียงที่หนักแน่นว่าจะทำงานอาสาสมัครเช่นนี้ต่อไป และหากวันหนึ่งที่ไม่มีเด็กให้สอนหนังสือ เธออาจเปลี่ยนไปช่วยงานอาสาสมัครดูแลและเล่นกับเด็กในสถานสงเคราะห์ต่อไป

เธอเริ่มต้นการทำงานอาสาสมัครครั้งแรก ในฐานะของนิสิตชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยรุ่นพี่ชักชวนให้ทำกิจกรรมอาสาสมัครเลี้ยงน้องที่บ้านเด็กชายปากเกร็ด ซึ่งช่วงระยะเวลากว่า 1 ปีที่ทำอย่างต่อเนื่อง ได้กลายเป็นแรงบันดาลใจสำคัญในการทำงานอาสาสมัครจนถึงทุกวันนี้ ตอนนั้นอยู่ปี 2 เห็นกิจกรรมดูแลน้องตามสื่อต่างๆ ก็คิดว่าน่าสนุกดี

และมีประโยชน์สำหรับคนอื่นและตัวเอง ก็เลยลองเข้าไปทำดูจะได้รู้ว่าที่เห็นว่าดี มันดีจริงไหม พอได้ไปลองทำประมาณหนึ่งปีก็ประทับใจ แต่หลังจากนั้นก็แทบไม่มีเวลาว่างเลย ก็ไม่ได้ทำ จนเมื่อประมาณปีที่แล้ว ได้คุยกับเพื่อนที่เป็นอาสาสมัครบ้านพญาไท เขาชวนให้มาทำที่บ้านราชวิถี ก็ส่งลิงก์มาให้ เราก็เลยลองสมัครดู พอมาสมัครก็ไปคุยทำความเข้าใจ ตอนนั้นมีให้เลือกทำอาหาร เล่นกับน้อง แล้วก็สอนภาษาอังกฤษ “หวานเลือกสอนภาษาอังกฤษ เพราะได้รื้อฟื้นความรู้ที่เรียนมา แล้วก็คิดว่าการสอนน้องในเรื่องที่เป็นวิชาการ เรื่องที่เป็นความรู้น่าจะเป็นประโยชน์ น้องสามารถนำเอาไปใช้งานได้จริงๆ”

“การทำงานอาสาสมัครก็เป็นการทำบุญด้วยการให้ความรู้ มันแตกต่างจากการบริจาคเงิน ซึ่งพอให้เงินก็รู้สึกอิ่มใจที่ได้ทำบุญก็จบ คนรับเขาอาจนำไปใช้ได้สามวันเจ็ดวัน แต่การให้สอนหนังสือเป็นการให้ความรู้ ให้ปัญญาที่เขาสามารถนำไปต่อยอดได้ ซึ่งเขาสามารถนำไปใช้ได้ตลอดชีวิต”