สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

สมุนไพรเพื่อการพึ่งตนเอง

  • มะแข่น เป็นสมุนไพรเครื่องเทศที่มีรสเผ็ดหอมเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเพิ่มรสชาติชวนชิมให้แก่หลากหลายเมนูอาหารพื้นเมือง ..
  • ในเวลานี้โรงพยาบาลของรัฐมากมายทั่วประเทศจึงมีการบริการการแพทย์แผนไทย ตรวจรักษาฟื้นฟูสุขภาพมากมาย มีทั้งการจ่ายยาไทย นวดไทย ดูแลอยู่ไฟหลังคลอด..
  • น้ำฝาด ตามราชบัณฑิตหมายถึง “น้ำที่มีรสฝาด เกิดจากการเอาเปลือกไม้ แก่นไม้เป็นต้นของไม้บางชนิดเช่นขนุนมาต้ม ใช้ย้อมสบงจีวร, ฝาดก็ว่า เช่น ผ้าย้อมฝาด” ..
  • ขณะนี้เข้าสู่ฤดูฝน บ้านใครหรือแม้แต่ที่ทำงานใครที่พอมีที่ปลูกต้นไม้ในกระถาง ขอให้เริ่มปลูกกะเพรา ไว้กันทุกบ้านทุกที่เก็บไว้ปรุงเป็นยาสมุนไพร..
  • ทบทวนกันสั้นๆ จากการนำเสนอในครั้งก่อนในการสืบค้นพระไตรปิฎกพบว่า พระพุทธเจ้าทรงรับสั่งเกี่ยวกับการใช้ยาสมุนไพร...
  • ภูมิปัญญาสมัยพุทธกาลนั้นลึกซึ้งยิ่งนัก สมุนไพรที่พระพุทธเจ้าเอ่ยนามอนุญาตนั้น ถือว่าเป็นยอดยาสามัญประจำบ้าน หรือเป็นยาที่ดีสำหรับการดูแลสุขภาพ..
  • อย่าคิดว่าสังคมไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ แล้วคิดว่าปู่ย่าตายายลุงป้าน้าอาของเราเท่านั้นที่จะมีอาการปวดหลัง ปวดเอว หนุ่มสาววัยทำงานก็หนีไม่พ้น..
  • มะตูมเป็นไม้มงคล ใบมะตูมนำมาใช้ในพิธีมงคลต่างๆ ผลมะตูมก็เป็นที่ต้องการของตลาด หากฤดูฝนนี้ใครพอมีที่ให้ไม้ใหญ่เช่นมะตูมได้ขึ้นก็จะช่วยผลิตอาหารและยาสมุนไพรดีออกมาสู่ตลาดได้..