กรมการแพทย์แนะวิธีเลือก “ขนม” สำหรับเด็ก

เมื่อ เด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารกันมากขึ้น พ่อแม่จึงควรต้องมีการดูแลในเรื่องการรับประทานของเด็กอย่างใกล้ชิด เพราะขนมในอดีตจะมีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน แตกต่างกับขนมในปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเป็นหลัก

นายแพทย์สุพรรณ ศรีธรรมมา อธิบดีกรมการแพทย์ เปิดเผยว่า เนื่องจากปัจจุบันเด็กไทยเป็นโรคขาดสารอาหารกันมากขึ้น จึงขอแนะนำวิธีการดูแลในเรื่องของโภชนาการสำหรับเด็กซึ่งผู้ปกครองต้องเอาใจ ใส่ในเรื่องของอาหารโดยเฉพาะขนมขบเคี้ยวที่ได้รับมาจากหน่วยงานต่างๆ พ่อแม่จึงต้องมีการดูแลในเรื่องการรับประทานของเด็กอย่างใกล้ชิด เพราะขนมในอดีตจะมีประโยชน์และสารอาหารครบถ้วน แตกต่างกับขนมในปัจจุบันที่มีส่วนประกอบของน้ำตาลเป็นหลัก เมื่อกินเข้าไป จะส่งผลเสียต่อระบบโภชนาการของร่างกาย ทำให้เด็กที่บริโภคขนมมากเกินไปขาดสารอาหารที่จำเป็น ต่อการพัฒนาทางร่างกายและสติปัญญา

ทั้งนี้ หากกินขนมและอาหารหลัก 3 มื้อในปริมาณมาก จะทำให้เด็กอ้วน ในทางกลับกันการกินขนมมากแต่กินอาหารหลัก 3 มื้อน้อยจะทำให้เด็กผอม รวมทั้งอาจขาดวิตามิน เกลือแร่ ทำให้ซีด เลือดจาง หรือเกิดภาวะขาดสารอาหาร โดยความหวานทำให้อิ่มและกินอาหารมื้อหลักได้น้อยลง นอกจากส่งผลเสียต่อร่างกายแล้ว อาจส่งผลเสียทางด้านจิตใจ เด็กมักจะมีความก้าวร้าวและมีพัฒนาการที่ช้ากว่าปกติ ถ้าเป็นเด็กที่มีการกินอาหารและฝึกวินัยในการกินที่ดีมักจะเป็นเด็กที่เติบ โตอย่างมีคุณภาพ ดังนั้นหลักการเลือกขนมให้เด็กอย่างถูกวิธี คือการเลือกขนมที่มี พลังงานน้อย

สำหรับขนมกรุบกรอบหรือบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปที่มีซองเครื่องปรุงอยู่ จะมีโซเดียมในปริมาณมากเกินไป ทำให้ไตต้องทำงานหนักจะส่งผลเสียต่อร่างกายในระยะยาว นอกจากนี้การใส่ใจในการเลือกซื้อขนมให้แก่เด็กก็ถือเป็นสิ่งสำคัญ ควรเลือกขนมที่มีสีธรรมชาติ เด็กอายุต่ำกว่า 5 ขวบ ไม่ควรให้กินขนมประเภทลูกอม ลูกกวาด เพราะอาจเป็นอันตราย เด็กอาจจะกลืนทำให้ติดหลอดคอ ไม่ควรเลือกซื้อขนมที่มีน้ำตาลสูงให้เด็ก ไม่ควรซื้อขนมเก็บไว้ในบ้าน เป็นจำนวนมากเพราะจะทำให้เด็กรับประทานมากจนเกินไป และควรปลูกฝังให้เด็กรับประทานผลไม้แทนขนมหวานและรับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่ ควบคู่กับการออกกำลังกาย เพื่อโภชนาการที่สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจของเด็กไทยในอนาคต

ที่มา : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างของเล่นพัฒนาเด็กพิการ‬

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

การเล่นเป็นกระบวนการการพัฒนาของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา แ […]

ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

นางสกุลศรี บุญโชติอนันต์ คณะทำงานโครงการนิทานสร้างได้ ก […]

ห้ามใช้ “มือถือ-แอปฯ” เลี้ยงลูกต่ำกว่า 3 ขวบ สมองไม่จัดลำดับเรียนรู้

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

พญ.พรรณพิมล วิปุรากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจ […]