ทศวรรษฉลาดทำบุญ กับคุณค่าต่อสังคม

งาน 10 ปี โลก(จิต)อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสังคม เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ที่สวนโมกข์กรุงเทพ
ร่วมเสวนาโดย

พระไพศาล วิสาโล ผู้วางรากฐานการทำงานอาสาสมัคร และขับเคลื่อนงานฉลาดทำบุญ
ร.ต.ต.วิชัย สุริยุทธ ดาบวิชัยคนบ้านปลูกต้นไม้นับล้านต้น
คุณนันทิยา เด่นแดนโดม อาสาบ้านเด็กอ่อนปากเกร็ดครบ 10 ปี
คุณสยมพร รัตนดิลก ณ ภูเก็ต อาสาโรงพยาบาลเด็กกับผู้ป่วยเด็กครบ 10 ปี
ดำเนินรายการโดย คุณนงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ

บทความที่เกี่ยวข้อง

น้ำพริกในสังคมอิ่มสะดวก

admin 6 เมษายน 2019

หลากมิติเวทีทัศน์ : น้ำพริกในสังคมอิ่มสะดวก : โดย วิฑูร […]

ข้อมูลชี้!! สังคมที่แปลกแยก ทำคนไทยเสี่ยงฆ่าตัวตาย

admin 5 เมษายน 2019

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า องค์การ […]