นิวยอร์กเปิดฟาร์มผักขจัดโรคอ้วน

นางลินดา กิบส์ รองนายกเทศมนตรีเพื่อสุขภาพและการบริการมนุษย์ ได้กล่าวว่า สวนผักดังกล่าวในการเคหะ “เรดฮุคเฮาส์” จะมีพื้นที่ประมาณ 4,000 ตารางเมตรและจะทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถเข้าถึงผักและผลไม้สด พร้อมกับเปิดโอกาสทางการศึกษาและการจ้างงานให้แก่เยาวชนในพื้นที่

ทั้งนี้ สวนผัก “เรดฮุคเออร์บานฟาร์ม” จะว่าจ้างวัยรุ่นในพื้นที่เพื่อเพาะปลูก และเก็บเกี่ยวอาหาร ซึ่งบางส่วนจะถูกกระจายไปสู่ครอบครัวที่อดอยาก ในขณะที่พืชผักส่วนที่เหลือจะถูกนำไปขายเพื่อระดมทุนสำหรับปลูกผักและผลไม้แปลงใหม่ที่จะถูกใช้เป็นศูนย์กลางการศึกษาและการฝึกอาชีพด้วย

ทั้งนี้ นโยบายดังกล่าวเป็นหนึ่งในมาตรการหลายอย่างที่ได้รับการสนับสนุนจากศาลาว่าการกลางมหานครนิวยอร์กเพื่อต่อสู้กับโรคอ้วน โดยในปัจจุบัน กว่าครึ่งของ 34% ของผู้ใหญ่ที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กมีน้ำหนักเกินพอดี และอีก 22% นั้นอ้วนเกินไป

สถิติของสำนักงานนายกเทศมนตรีไมเคิล บลูมเบิร์กชี้ว่าตั้งแต่เริ่มชั้นอนุบาล เด็กทุกๆ 1 ใน 5 นั้นอ้วนเกินไป ทั้งนี้ โรคอ้วนนับเป็นหนึ่งในโรคที่แพร่หลายในชนชั้นล่างของสหรัฐ ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงร้านขายของชำที่มีคุณภาพและร้านขายผักและผลไม้สดได้สะดวก

ทีมา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ 26 มิย.56

บทความที่เกี่ยวข้อง