ปลูกป่าสมุนไพรฉะเชิงเทรา

เสร็จงานระดมทุนในการทอดผ้าป่าพันธุ์ไม้ “ปลูกยารักษาป่า” เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา มูลนิธิสุขภาพไทยและเครือข่ายหมอพื้นบ้าน จ.ฉะเชิงเทรา ได้จัดกิจกรรมปลูกป่าสมุนไพรขึ้น โดยระดมพลร่วมกันไปปลูกที่ สำนักสงฆ์เวฬุวัน บ้านฝั่งคลอง ต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา เมื่อวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 มีต้นสมุนไพรนานาพันธุ์กว่า 60 ชนิด รวมประมาณ 1,000 ต้น โดยชาวบ้านฝั่งคลอง ผู้นำชุมชน เจ้าอาวาสสำนักสงฆ์เวฬุวัน เครือข่ายป่าตะวันออก และอาสาสมัครที่ให้ความสนใจเดินทางจากกรุงเทพเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 60 คน

นอกจากทุกคนจะได้ร่วมกันปลูกต้นไม้แล้ว ยังได้แลกเปลี่ยนกันในการเสวนาเรื่อง หมอ ยา บ้าน ป่า โดยมี หมอสะโอด เนียมสะอาด หมอพื้นบ้าน พี่นิกร ผู้นำชุมชนบ้านฝั่งคลอง พี่วินัย จากเครือข่ายป่าตะวันออก และพี่ศักดิ์ชัย ชาตาดี จากมูลนิธิวนเกษตรเพื่อสังคม ร่วมกันพูดคุยถึงสถานการณ์บ้านป่า ที่นับวันจะถูกนายทุนลุกล้ำพื้นที่ป่า จนต้องออกมาร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูพืชพันธุ์สมุนไพร

สมุนไพรที่ปลูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มด้วยกัน ได้แก่ 1)กลุ่มไม้ใหญ่ เช่น ตะโกนา มะค่า 2)กลุ่มไม้ขนาดปานกลาง เช่น หนุมานประสานกาย ปลาไหลเผือก และ 3)สมุนไพรจำพวกว่านต่างๆ ทั้งนี้ภายหลังจากปลูกสมุนไพรแล้ว ท่านเจ้าอาวาสและชาวบ้านฝั่งคลองจะเป็นผู้ดูแล รดน้ำ พรวนดิน กิจกรรมครั้งนี้นอกจากความร่วมมือกันของชาวบ้านในชุมชนแล้ว ยังมีกลุ่มอาสาสมัครซึ่งส่วนใหญ่เดินทางจากกรุงเทพทั้งที่นั่งรถโดยสารมากันเอง และขับรถมา ได้ให้ความสนใจสมัครเข้าร่วมกิจกรรม 30 คน ซึ่งทุกคนได้แสดงความเห็นว่าเป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ และคนในเมืองโดยเฉพาะเด็กเยาวชนได้มาสัมผัส เรียนรู้ ถึงวิถีธรรมชาติของชุมชน เพื่อเกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ป่าเพื่อให้มียาใช้ในการดูแลสุขภาพของชุมชน นอกจากนี้ยังได้เรียนรู้สรรพคุณต่างๆของสมุนไพรแต่ละชนิดอีกด้วย

บทความที่เกี่ยวข้อง