ปันอาหาร ปันชีวิต #17

ขั้นตอนและความใส่ใจ

เราต้องใส่ใจในความสะอาด
ก่อนการจัด แยก ยก แบก
วัตถุดิบอาหารเพื่อส่งให้กับ
กลุ่มผู้เปราะบางในจุดต่างๆ
เพื่อให้อาหารถึงมือเขาแบบสะอาดที่สุด

….
#กลุ่มปันอาหารปันชีวิต

#วิกฤตโควิด19เราจะไม่ทิ้งกัน