ป่าทัวโลกถูกทำลายเท่าสนามฟุตบอลทุก 2 วินาที

ธนาคารโลกเผยรายงานลักลอบตัดไม้ทำลายป่า ระบุ มีป่าถูกทำลายกว้างเท่าสนามฟุตบอล 1 สนามทุกสองวินาทีในทั่วโลก รายงานความยาว 56 หน้าของธนาคารโลก เรื่อง “ความยุติธรรมเพื่อป่าไม้ : การเพิ่มความพยายามดำเนินคดีอาญา เพื่อต่อสู้กับการลอบตัดไม้ทำลายป่า” ประเมินว่า มีการลอบตัดไม้ทำลายป่ามากถึง 90% ของจำนวนต้นไม้ทั้งหมด ที่ถูกตัดโค่นในแต่ละปี คิดเป็นมูลค่าราว 10,000-15,000 ล้านดอลลาร์ และการลอบตัดไม้ส่วนใหญ่เป็นการกระทำของแก๊งอาชญากร และรายได้ส่วนหนึ่งก็ถูกนำไปใช้ในการจ่ายสินบนให้กับเจ้าหน้าที่ทุกระดับชั้นเพื่อความสะดวกในการดำเนินธุรกิจ รายงานระบุ ด้วยว่า แม้ข้อมูลและหลักฐานที่รวบรวมได้บ่งชี้ว่ามีการลอบตัดไม้ทำลายป่ากันอย่างกว้างขวางทั่วโลก อาชญากรรมทำลายป่าไม้เหล่านี้กลับไม่ถูกรายงานไม่ถูกตรวจสอบ และถูกเพิกเฉิย

ผลศึกษานาน 4 ปี ในบราซิล เม็กซิโก อินโดนีเซีย และฟิลิปปินส์ พบว่า การลงโทษผู้กระทำผิดในคดีลักลอบตัดไม้ทำลายป่าในประเทศเหล่านี้ มีไม่ถึง 0.1% ดังนั้นฝ่ายบังคับใช้กฎหมาย จึงควรมุ่งปราบปรามจับกุมผู้บงการที่อยู่เบื้องหลังเครือข่ายลักลอบตัดไม้ทำลายป่า และดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับสินบนและปกป้องคนเหล่านี้

ขณะที่ บรรดากลุ่มรณรงค์เพื่อสิ่งแวดล้อม เรียกร้องว่า ธนาคารโลกควรสำรวจดูอย่างใกล้ชิดว่า องค์กรมีส่วนสนับสนุนการลักลอบตัดไม้โดยทางอ้อมหรือไม่ เช่น การให้เงินสนับสนุนการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน และบางธุรกิจที่ทำให้มีการทำลายป่าไม้อย่าง กว้างขวาง เช่น โรงงานผลิตเยื่อกระดาษและน้ำมันปาล์ม เป็นต้น

นอกจากนี้ รายงานระบุว่า ชาติตะวันตก เช่น สหรัฐและสหภาพยุโรป ได้ดำเนินมาตรการสำคัญ ที่สกัดกั้นไม่ให้ไม้ที่ถูกตัดอย่างผิดกฎหมายเข้าสู่ตลาดในประเทศ ผ่านกระบวนการตรวจสอบใบรับรอง และเรียกร้องให้ประเทศต่างๆดำเนินการอย่างเดียวกัน แต่ย้ำว่า การติดตามตรวจสอบการเดินทางของเงินรายได้ของธุรกิจลอบตัดไม้จากธนาคารหนึ่งสู่ธนาคารหนึ่ง จะช่วยให้สามารถทราบตัวการตัดไม้และเจ้าหน้าที่รับสินบนได้ จึงควรมีมาตรการปราบปรามในส่วนนี้ด้วย

ทีมา : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์
22 มี.ค.2555

บทความที่เกี่ยวข้อง