ผลวิจัยชี้’กระชายดำ’ต้านแบคทีเรีย สายพันธุ์ดื้อยา-ก่อโรค

นายกีรติ จ้อยจำรัส นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ ม.รังสิตและคณะ นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง “การศึกษาฤทธิ์ต้านการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย สตาฟิโลค็อกคัส อูเรียส (Staphytococcus aureus) ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์ ครั้งที่ 21 โดยสมุนไพรไทย” ว่า สตาฟิโลค็อกคัส อูเรียส เป็นสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดโรคติดเชื้อทั้งใน ร.พ.และชุมชน ปัจจุบันมีรายงานว่าแบคทีเรียนี้มีอุบัติการณ์ดื้อยาหลายชนิดเพิ่มขึ้นมาก โดยชนิดที่สำคัญ คือ Methicilin resistant Staphylococcus aureus (MRSA) ทำให้ในการรักษาผู้ป่วยต้องได้รับยาปฏิชีวนะที่มีประสิทธิภาพสูงขึ้น การใช้สมุนไพรไทยจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่นำมาใช้ทดแทนยาปฏิชีวนะ

นายกีรติกล่าวว่า งานวิจัยศึกษาการต้านการเจริญของแบคทีเรีย สตาฟิโลค็อกคัส อูเรียส ด้วยสารสกัดจากสมุนไพรไทย และศึกษาการเสริมฤทธิ์ของสารสกัดจากสมุนไพรร่วมกับยาปฏิชีวนะในการต้านการเจริญของแบคทีเรียนี้ โดยศึกษาสมุนไพรไทย 11 ชนิด ได้แก่ เหงือกปลาหมอ เพชรสังฆาต กระชายดำ เสลดพังพอน หญ้าหนวดแมว ชะเอมเทศ หญ้าหวาน อัญชัน ขมิ้นชัน ขมิ้นอ้อย และไพล ถูกสกัดด้วยน้ำและเอทานอลความเข้มข้น ร้อยละ 95 สารสกัดที่ได้จะถูกนำมาทดสอบฤทธิ์การต้านการเจริญเติบโตของเชื้อสตาฟิโลค็อกคัส อูเรียส และทดสอบหาความเข้มข้นที่ต่ำสุดที่มีฤทธิ์ยับยั้งการเจริญของเชื้อ

“พบว่าสารสกัดจากสมุนไพรกระชายดำ ยับยั้งการเจริญของเชื้อแบคทีเรียนี้สายพันธุ์ที่ดื้อต่อยา แต่ไม่มีผลต่อการยับยั้งการเจริญของเชื้อ Methicilin sensitive Staphylococcus aureus (MSSA) ซึ่งเป็นเชื้อสตาฟิโลค็อกคัส อูเรียสอีกชนิด นอกจากนี้ เมื่อทดสอบสารสกัดจากกระชายดำร่วมกับยาปฏิชีวนะในการต้านการเจริญของเชื้อ MRSA พบว่าสารสกัดกระชายดำและยาเซโฟซิติน (cefoxitin) มีฤทธิ์เสริมกันในการต้านการเจริญของ MRSA จากผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่ากระชายดำมีศักยภาพที่จะนำไปพัฒนาเป็นสารต้าน MRSA ได้”

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์ 30 ก.ค.2556

บทความที่เกี่ยวข้อง