“พ่อหน้อยหน่อม”

หมอสมเกียรติ ชำนาญยา( หมอวิเชียร ) อายุ 68 ปี อยู่ที่ตำบลบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เป็นหนึ่งในสมาชิกเครือข่ายหมอเมืองลุ่มกว๊าน จังหวัดพะเยา เมื่อวัยหนุ่มได้บวชเรียนจึงได้รับการฝึกฝนจนสามารถอ่านตั๋วเมือง(ภาษาล้าน นา)ตำราปั๊บสาได้ ชาวบ้านตุ่นเรียกหมอสมเกียรติว่า “พ่อหน้อยหน่อม” ได้รับการสืบทอดความเป็นหมอเมืองจากบรรพบุรุษ เป็นหมอที่มีจิตใจช่วยเหลือคนในชุมชน ไม่คิดค่ารักษา แต่จะเป็น “ค่าขันตั้งขันครู” ชำนาญการรักษาด้วยการย่ำขาง นวดพื้นบ้าน รักษาผู้ป่วยอัมพฤกษ์อัมพาต โป่ง ยำ และการใช้ยาสมุนไพรคลายเส้น บำรุงกำลัง รวมถึงพิธีกรรม การตรวจดวงชะตาราศี ส่งเคราะห์ ส่งราหู ส่งตั๋วเปิ่งตัวโจน ปู่จาเตียน ในแต่ละวันมีชาวบ้านมาหาหมออย่างต่อเนื่อง “พ่อหน้อยหน่อม” ยังเป็นนักขยายพันธุ์พืชสมุนไพร

ปัจจุบัน อบต.บ้านตุ่นยกย่องให้เป็นผู้นำด้านภูมิปัญญาหมอเมือง ใช้บ้านหมอเป็นแหล่งแลกเปลี่ยนเรียนรู้สมาชิกกลุ่มหมอเมืองตำบลบ้านตุ่น และสมาชิกเครือข่ายหมอเมืองลุ่มกว๊าน

บทความที่เกี่ยวข้อง