ยังไม่วางใจ! มูลนิธิชีววิถีเชื่อกลุ่มทุนจะหาช่องทางอื่นดันจีเอ็มโอ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันที่ 15 ธันวาคม 2558 มูลนิธิชีววิถี ออกแถลงการณ์กรณีรัฐบาลยกเลิกร่าง พระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.)ความปลอดภัยทางชีวภาพ พ.ศ. … ใจความว่า

มูลนิธิชีววิถี (Biothai)ขอชื่นชมการเคลื่อนไหวคัดค้าน พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ของภาคประชาชนและผู้ประกอบการเกษตรและอาหาร 125 องค์กร การเคลื่อนไหวของประชาชนและองค์กรท้องถิ่นใน 77 จังหวัดทั่วประเทศ การรวมตัวกันรณรงค์ในสื่อสังคมออนไลน์ และกลุ่มนักวิชาการด้านการเกษตร กฎหมาย และเศรษฐศาสตร์ และสภาเกษตรกรแห่งชาติ ที่ได้แสดงออกเพื่อคัดค้านร่างกฎหมายร่วมกันอย่างเข้มแข็งจนนายกรัฐมนตรีได้ประกาศยุติการผลักดัน พ.ร.บ.ฉบับนี้แล้ว โดยมีมติให้ส่งเรื่องกลับไปให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณาในมุมที่มีข้อทักท้วงเพิ่มเติมให้รอบคอบเสียก่อน

อย่างไรก็ตาม แรงผลักดันหลักเพื่อให้รัฐบาลไทยอนุญาตให้มีการปลูกพืชจีเอ็มโอนั้น มาจากกลุ่มบรรษัทเมล็ดพันธุ์ข้ามชาติ อุตสาหกรรมวัตถุดิบอาหารสัตว์ และบริษัทอาหารยักษ์ใหญ่ ซึ่งกลุ่มเหล่านี้จะยังคงไม่ลดความพยายามจนกว่าจะบรรลุผล ทั้งนี้เชื่อว่ากลุ่มผลประโยชน์จากจีเอ็มโอจะหาช่องทางอื่น ๆ เช่น การผลักดันให้มีการทดลองจีเอ็มโอผ่านมติคณะรัฐมนตรี 25 ธันวาคม 2550 ไปจนถึงการผลักดันผ่านความตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (TPP)

เครือข่ายภาคประชาชนและผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจำเป็นต้องร่วมกันเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับจีเอ็มโอทั้งมิติทางเทคโนโลยี เศรษฐกิจ การเมือง และผลกระทบต่อสุขภาพ/สิ่งแวดล้อม รวมถึงการนำเสนอทางเลือกที่ดีกว่า เพื่อให้ประชาชนส่วนใหญ่ได้เข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้นในการตัดสินใจนโยบายเกี่ยวกับเกษตรกรรมและอาหารของประเทศ โดยไม่ปล่อยให้กลุ่มบรรษัทยักษ์ใหญ่เกษตรและอาหารเป็นผู้กำหนดทิศทางของประเทศผ่านรัฐบาลเหมือนที่ผ่านมา

เป้าหมายของการขับเคลื่อนของเรามิได้อยู่ที่การหยุด พ.ร.บ.ความปลอดภัยทางชีวภาพ ที่เอื้ออำนวยต่อบรรษัท หรือการต่อต้านจีเอ็มโอซึ่งไม่เป็นประโยชน์และไม่เหมาะสมกับประเทศไทยเท่านั้น แต่อยู่ที่การผลักดันให้มีกฎหมายและนโยบายที่คุ้มครองและส่งเสริมความหลากหลายทางชีวภาพ เกษตรกรรมเชิงนิเวศ และระบบอาหารเพื่อสุขภาพและสิ่งแวดล้อมที่คำนึงถึงความสัมพันธ์ที่เท่าเทียมระหว่างเกษตรกรรายย่อย ผู้ประกอบการ และผู้บริโภค ให้กลายเป็นกระแสหลักของการพัฒนาประเทศ ทั้งนี้เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่รออยู่เบื้องหน้า

ที่มาข่าว : www.isranews.org 15 ธ.ค.2558

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง

บทความที่เกี่ยวข้อง

ผู้บริโภค 158 องค์กร จี้ สธ.ขยายฉลากจีเอ็มโอ

admin 6 เมษายน 2019

วันนี้ (17 ธ.ค.) เมื่อเวลา 10.00 น. เครือข่ายประชาชนองค […]

เปิด 4 ข้อท้วงติง สภาพัฒน์ฯ ต่อร่างกฎหมายจีเอ็มโอ

admin 6 เมษายน 2019

จีเอ็มโอ (Genetically Modified Organisms: GMOs) หรือสิ่ […]

ร้องนายกฯต้านปลูกพืชจีเอ็มโอแปลงเปิด

admin 5 เมษายน 2019

เมื่อวันที่ 30 ต.ค. ที่ศูนย์บริการประชาชนชั่วคราว สำนัก […]