ล่องใต้…ไปเที่ยวบ่อน้ำร้อนที่ ต.วังหิน (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

พูดถึงน้ำพุร้อนแถบภาคใต้หลายคนจะนึกถึง จ.ระนอง แต่วันนี้แอดมินจะชวนไปนวดฝ่าเท้า อบสมุนไพร และดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆ เพื่อสุขภาพที่น้ำพุร้อนตำบลวังหิน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช

เอ๊ะ! นครศรีธรรมราชมีบ่อน้ำร้อนด้วยเหรอ …แอดมินเขียนผิดรึเปล่า
คุณผู้อ่าน…อ่านไม่ผิดหรอกค่า…บ่อน้ำร้อนที่นี่อยู่บริเวณหลังวัดบ่อน้ำร้อน ต.วังหิน
บ่อน้ำร้อน มี 9 บ่อ ชาวบ้านมีความเชื่อว่าถ้าได้แช่ตัวหรืออาบน้ำในบ่อน้ำร้อนที่นี่จะช่วยให้รักษาโรคได้
มีคนภายนอกชุมชนและคนในชุมชนพาผู้ป่วย โดยเฉพาะผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาตเข้ามาอาบน้ำร้อน

ก่อนจะไปนวดเท้า อบสมุนไพร แอดมินอยากเล่าเรื่องราวการทำงานของหน่วยงานท้องถิ่นที่นี่ในการร่วมคิดและทำกิจกรรมในชุมชน

โครงการพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ ในพื้นที่ จ.นครศรีธรรมราชอยู่ภายใต้การดูแลของมูลนิธิสุขภาพไทย ซึ่งก็คือ ‘เรา’ เนี่ยแหละค่ะ เข้าไปทำงานในตำบลวังหิน มองเห็นว่าที่นี่มีภูมิปัญญาท้องถิ่นเรื่องหมอพื้นบ้าน ตำรับยาและพืชสมุนไพรมากมาย และบ่อน้ำร้อนที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติด้วย

ในการทำงานในพื้นที่ ‘เรา’ จะทำงานเพียงลำพังไม่ได้

มีแนวร่วมที่มาร่วมกระบวนการทำงานด้วยกัน มาร่วมคิด ร่วมวิเคราะห์และร่วมทำกิจกรรมก็คือ ตัวแทนองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน (อบต.วังหิน)และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสี่แยกสวนป่า (รพ.สต.สี่แยกสวนป่า) ซึ่งประกอบด้วย อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เจ้าหน้าที่แพทย์แผนไทย และผู้ประสานงานจากูลนิธิสุขภาพไทย
ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานร่วมกัน 4 ฝ่าย จัดตั้งเป็นคณะกรรมการพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพตำบลวังหิน โดยมี ผู้อำนวยการ รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่าเป็นประธานคณะกรรมการ

คณะกรรมการชุดนี้ทำอะไรบ้าง…
ก็ระดมความคิด…คิดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพให้กับคนในชุมชน โดยให้ความสำคัญกับการใช้ต้นทุนภูมิปัญญาด้านสุขภาพที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งกิจกรรมนี้ก็ผ่านการร่วมวิเคราะห์กันมาแล้ว

กิจกรรมที่ทางคณะกรรมการร่วมกันออกแบบ เรียกว่า “โปรแกรมสุขภาพ” ประกอบไปด้วย 4 กิจกรรม
1.การนวดฝ่าเท้า เป็นความรู้ที่ อสม.มีอยู่แล้ว
2.การแช่เท้าด้วยตำรับยาสมุนไพร ใช้สมุนไพรในท้องถิ่นและใช้น้ำจากบ่อน้ำร้อน
3.การอบสมุนไพร รื้อฟื้นของดี ใช้กระโจมตั้งบริเวณบ่อน้ำร้อน
4.ชาสมุนไพร เป็นตำรับชาที่ทาง รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่ามีและยังใช้อยู่

เห็นโปรแกรมสุขภาพแล้ว…แอดมินอยากจะไปร่วมกิจกรรมด้วยเลยคะ
คนที่ไปร่วมกิจกรรม ไม่จำเป็นต้องป่วยนะคะ
คนปกติสุขภาพดีก็ไปได้ค่ะ เราไปเพื่อพักผ่อนและผ่อนคลาย
เราไปเรียนรู้และอยู่ร่วมกับชุมชน แอดมินคิดว่าต้องสนุกแน่ ๆ ค่ะ
โดยจะมีการจัดกิจกรรมทุกวันศุกร์

เรื่องราว “บ่อน้ำร้อน” และโปรแกรมสุขภาพยังไม่จบนะคะ
ตอนนี้แอดมินขอตัวไปแช่เท้า อบสมุนไพร ดื่มชาสมุนไพรอุ่นๆที่บ่อน้ำร้อนวังหินก่อนนะคะ
เจอกันใหม่โพสต์หน้า

#มูลนิธิสุขภาพไทย #โปรแกรมสุขภาพ #น้ำพุร้อน #อบต.วังหิน #รพ.สต.บ้านสี่แยกสวนป่า #น้ำพุร้อนวังหิน
#สุขภาพชุมชนด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพ #สสส.