สธ.คาดยาสมุนไพรไทยดึงเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล.

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข เปิดสัมมนาเรื่องยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ กับ มุมมองจากทฤษฎีการแพทย์ไทยและข้อมูลเอกสารทางวิชาการ จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย จะทำให้การเจรจาทางการค้าที่รวมถึงตลาดยาสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปีดังกล่าวประเทศไทยจะสามารถดึงการค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ ยาสมุนไพรเข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบ บริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของแพทย์แผนไทยและอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อก้าวสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยตั้งเป้าภายในปี 2558 ไว้ดังนี้ 1.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปีถัดไป 2.เพิ่มรายการยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติจาก 75 รายการเป็น 100รายการ 3.สถานบริการที่เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทยและมีแพทย์แผนไทยประจำ เพิ่มขึ้นจาก 200 แห่งเป็น 800 แห่ง มีบริการทั้งยาสมุนไพร นวด ประคบ และฝากครรภ์ 4.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐาน เน้นการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานและบริการนวดไทย และครบทุกแห่ง คือ 9,750 แห่งภายในปี 2558

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ http://www.siamrath.co.th
2 พ.ค.2555

บทความที่เกี่ยวข้อง

update บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ปี 2566

admin 29 กุมภาพันธ์ 2024

บัญชียาจากสมุนไพร เป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขที่จ […]

บอระเพ็ด ยาโบราณร่วมสมัย

admin 22 กันยายน 2022

บอระเพ็ดขึ้นชื่อความขมแต่ก็ชื่นชมในสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะและยาแก้ไข้มาอย่างยาวนาน

กาฝาก ก็เป็นยาสมุนไพร

admin 19 กันยายน 2022

เนื่องจากกาฝากเป็นทั้งพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วบางชนิดยังเป็นไม้ประดับได้ด้วย ดังนั้นในต่างประเทศจึงมีความรู้ในการปลูกกาฝากด้วย