สธ.คาดยาสมุนไพรไทยดึงเงินเข้าประเทศไม่ต่ำกว่า 3 หมื่นล.

นพ.สุรวิทย์ คนสมบูรณ์ รมช.สาธารณสุข เปิดสัมมนาเรื่องยาสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ กับ มุมมองจากทฤษฎีการแพทย์ไทยและข้อมูลเอกสารทางวิชาการ จัดโดยคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ว่า การก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของไทย จะทำให้การเจรจาทางการค้าที่รวมถึงตลาดยาสมุนไพร อาหารและผลิตภัณฑ์สุขภาพ มีมูลค่าเพิ่มมากขึ้น โดยคาดการณ์ว่าในช่วงปีดังกล่าวประเทศไทยจะสามารถดึงการค้าอุตสาหกรรมที่ใช้ ยาสมุนไพรเข้าประเทศได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 ล้านบาท

ทั้งนี้ รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในระบบ บริการสาธารณสุขทุกระดับ เพื่อสนับสนุนการเติบโตของแพทย์แผนไทยและอุตสาหกรรมยาสมุนไพร ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขเตรียมขยายการให้บริการด้านการแพทย์แผนไทยเพื่อก้าวสู่ การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 เริ่มตั้งแต่ปี 2555 โดยตั้งเป้าภายในปี 2558 ไว้ดังนี้ 1.ประชาชนได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 10 และเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ในปีถัดไป 2.เพิ่มรายการยาสมุนไพรเข้าในบัญชียาหลักแห่งชาติจาก 75 รายการเป็น 100รายการ 3.สถานบริการที่เป็นศูนย์บริการด้านการแพทย์แผนไทยและมีแพทย์แผนไทยประจำ เพิ่มขึ้นจาก 200 แห่งเป็น 800 แห่ง มีบริการทั้งยาสมุนไพร นวด ประคบ และฝากครรภ์ 4.ร้อยละ 50 ของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีบริการแพทย์แผนไทยพื้นฐาน เน้นการใช้ยาสมุนไพรพื้นฐานและบริการนวดไทย และครบทุกแห่ง คือ 9,750 แห่งภายในปี 2558

ที่มา : สยามรัฐออนไลน์ http://www.siamrath.co.th
2 พ.ค.2555

บทความที่เกี่ยวข้อง

กล้วยตีบ กล้วยยาสารพัดประโยชน์

admin 30 สิงหาคม 2019

เมืองไทยใหญ่อุดมของเรามีกล้วยที่กินได้มากกว่า 150 ชนิด […]

กระเจี๊ยบแดง ในดินแดนพีระมิด

admin 23 สิงหาคม 2019

ขอชวนผู้อ่านพาเที่ยวหนีร้อนเมืองไทยไปท่องแดนอารายธรรมเก […]

ผัก “อาเซียน” กินอร่อยและเป็นยาสมุนไพร

admin 2 สิงหาคม 2019

ผักหวานบ้าน นับเป็นผักชนิดหนึ่งของอาเซียนหรือแห่งเอเชียเลยก็ได้ และมีการใช้ประโยชน์ทั้งเป็นอาหารและยาสมุนไพร..