สภาไฟเขียว กม.วิชาชีพแพทย์แผนไทย

ที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) กล่าวภายหลังตรวจเยี่ยมราชการและมอบนโยบายแก่ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยฯ ว่า ขณะนี้ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) วิชาชีพการแพทย์แผนไทย พ.ศ…. ผ่านความเห็นชอบจากรัฐสภาทั้ง 3 วาระแล้ว ซึ่งที่ผ่านมาวุฒิสภาได้มีการพิจารณาและแก้ไขร่าง พ.ร.บ.ดังกล่าวประมาณ 3-4 ประเด็น และได้ส่งเรื่องกลับไปยังสภาผู้แทนราษฎรให้พิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรก็เห็นชอบ เท่ากับว่า ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทย ได้ผ่านการเห็นชอบจากทั้ง 2 สภา ซึ่งขณะนี้กำลังอยู่ในขั้นตอนการทูลเกล้าฯถวาย เพื่อลงพระปรมาภิไธยและประกาศบังคับใช้ลงในราชกิจจานุเบกษา

“อย่างไรก็ตาม หากมีการบังคับใช้ร่าง พ.ร.บ.วิชาชีพการแพทย์แผนไทยแล้ว จะต้องมีการแก้กฎหมายอีก 2 ฉบับ คือ พ.ร.บ.ประกอบโรคศิลปะ พ.ศ.2542 เพื่อยกเลิกผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย เนื่องจากมีสถานะเป็นวิชาชีพต่างหากแล้ว และต้องแก้ พ.ร.บ.สถานพยาบาล พ.ศ.2541 เพื่อให้รองรับการเปิดสถานพยาบาลด้านการแพทย์แผนไทยโดยเฉพาะ” รมช.สาธารณสุข กล่าว

นพ.ชลน่าน กล่าวอีกว่า สำหรับวิชาชีพการแพทย์แผนไทย แบ่งออกเป็น 2 สาขา คือ สาขาแพทย์แผนไทยดั้งเดิม อาทิ การนวดไทย เวชกรรมไทย และสาขาแพทย์แผนไทยประยุกต์ นอกจากนี้ สธ.พร้อมที่จะผลักดันให้มีการเปิดโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพด้านการแพทย์แผนไทย (รพ.สส.พท.) นั้นจะเป็นการส่งเสริมในลักษณะเสริมพื้นที่ แต่สำหรับพื้นที่ใดที่พร้อมอาจจะมีการเปิดเฉพาะแห่ง

ที่มา : ASTVผู้จัดการออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง