สำนักวาติกัน พบคัมภีร์อักษรขอมโบราณของไทย

ฮือฮา ‘สำนักวาติกัน’ ค้นพบคัมภีร์อักษรขอมโบราณของประเทศไทย ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงถวายองค์สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรป ‘พระสันตะปาปาฟรานซิส’ เผยเป็นสมบัติล้ำค่า นิมนต์คณะสงฆ์วัดโพธิ์ ถอดข้อความจากคัมภีร์สมุดข่อยก่อนนำไปแปลอีก 7 ภาษา จากนั้นจะจัดแสดงที่พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี ถวายพระสันตะปาปาทุกพระองค์

เมื่อวันที่ 23 ส.ค.59 ที่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม หรือวัดโพธิ์ มงซินญอร์วิษณุ ธัญญอนันต์ รองเลขาธิการสภาประมุขบาทหลวงโรมันคาทอลิกแห่งประเทศไทย ได้เดินทางเข้าพบพระเทพวีราภรณ์ เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เพื่อแจ้งความประสงค์ในสมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส พระประมุขแห่งคริสตจักร องค์ที่ 266 หรือ โป๊ปพระองค์ที่ 266 คนปัจจุบันว่า สำนักวาติกันได้ค้นพบคัมภีร์อักษรขอมโบราณของประเทศไทยและจะขอนิมนต์คณะสงฆ์ไทยจากวัดพระเชตุพนฯ ปริวรรตหรือถอดอักษรคัมภีร์อักษรขอมโบราณ ที่พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ทรงถวายเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปพร้อมกับเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค. ค.ศ.1934

พระเทพวีราภรณ์ กล่าวว่า มงซินญอร์วิษณุ พร้อมด้วยคณะผู้ติดตามซึ่งเป็นผู้แทนจากสำนักวาติกัน ได้เข้าพบเพื่อแจ้งว่าสำนักวาติกันได้ค้นพบคัมภีร์อักษรขอมโบราณบันทึกในสมุดข่อยจากประเทศไทย ซึ่งสำนักวาติกันตื่นเต้นมาก เพราะถือว่าเป็นสมบัติล้ำค่า โดยโป๊ปพระองค์ที่ 266 ได้มีพระประสงค์จะขอนิมนต์ให้คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ แปลข้อความในคัมภีร์อักษรขอมโบราณเมื่อแปลเสร็จสำนักวาติกันจะนำข้อความที่แปลได้ไปแปลเป็นภาษาต่างประเทศอีก 7 ภาษา เพื่อจะเปิดแสดงคัมภีร์โบราณ ถวายแด่พระสันตะปาปาในทุกๆ พระองค์ที่ผ่านมา ณ พิพิธภัณฑ์แห่งนครรัฐวาติกัน ประเทศอิตาลี

พระเทพวีราภรณ์ กล่าวต่อว่า คัมภีร์อักษรขอมโบราณ เป็นคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา ที่มีการบันทึกเป็นอักษรขอมโบราณ ซึ่งเป็นของถวายแด่พระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 สันนิษฐานว่า เมื่อครั้งพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ได้ถวายเมื่อครั้งเข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระสันตะปาปาปิอุสที่ 11 เมื่อวันพุธที่ 21 มี.ค. ค.ศ.1934 เวลา 11.30 น. ตามบันทึกของสำนักวาติกัน

ส่วนสาเหตุที่มานิมนต์พระสงฆ์จากวัดพระเชตุพนฯ เพราะสำนักวาติกัน ได้ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมจากบันทึกว่าการเสด็จเยือนของพระมหากษัตริย์และพระประมุขจากนานาอารยประเทศในช่วงที่ผ่านมา ทำให้ทราบว่า เมื่อปี 2515 สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราชองค์ที่ 17 (ปุ่น ปุณฺณสิริ) แห่งวัดพระเชตุพนฯ สมัยดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระวันรัต ได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระสันตะปาปา ปอล ที่ 6 อย่างเป็นทางการณ นครรัฐวาติกัน เพื่อการเสวนาสร้างความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและคริสตจักร ดังนั้น สำนักวาติกัน จึงได้มอบหมายให้มงซินญอร์วิษณุ เป็นตัวแทนนิมนต์คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ปริวรรตคัมภีร์อักษรขอมโบราณเล่มนี้ และหลังจากที่ได้หารือร่วมกันแล้ว วัดพระเชตุพนฯ จะตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพื่อดำเนินการปริวรรตหรือถอดข้อความจากคัมภีร์เล่มนี้โดยเร่งด่วน โดยมอบให้พระสุธีธรรมานุวัตร ผช.เจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ เป็นหัวหน้าคณะ

ด้านมงซินญอร์วิษณุ กล่าวว่า ในนามคณะผู้แทนวาติกัน รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมาก ที่คณะสงฆ์วัดพระเชตุพนฯ ได้ให้ความเมตตาเป็นอย่างมาก ที่จะจัดหาผู้ที่มีความเชี่ยวชาญอักษรขอมถอดข้อความในคัมภีร์โบราณ การได้ทำงานร่วมกันครั้งนี้ ถือเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคริสตจักรโดยองค์สมเด็จพระสันตะปาปาและพระพุทธศาสนา

ส่วนพระสุธีธรรมานุวัตร ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดพระเชตุพนฯ หัวหน้าคณะปริวรรตคัมภีร์ กล่าวว่า รู้สึกเป็นเกียรติอย่างสูงสุด ที่ได้รับการติดต่อจากสำนักวาติกันให้ถอดอักษรจากคัมภีร์สมุดข่อย ซึ่งมีการบันทึกด้วยอักษรขอมโบราณ ซึ่งสมัยก่อนพระเณรต้องอ่านขอมได้จึงอ่านเทศน์ได้ เบื้องต้นจากการตรวจสอบพบว่าเนื้อหาประกอบด้วย บทสวดอภิธรรม 7 คัมภีร์ กับบทสวดพระมาลัย การถอดข้อความจะใช้เวลาไม่เกินสิ้นปีนี้จะแล้วเสร็จ

ที่มาข่าวและภาพ : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์ http://www.thairath.co.th/content/699483
24 ส.ค.2559

บทความที่เกี่ยวข้อง