ส่ง “โขน-นวดไทย” ขึ้นยูเนสโก

นายวีระ โรจน์พจนรัตน์ รมว.วัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยภายหลังประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุม ครม.มีมติเห็นชอบให้ วธ.นำเสนอโขนและนวดไทยขึ้นทะเบียนเป็นรายการตัวแทนมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติต่อองค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก โดยหลังจากนี้จะนำเสนอเอกสารโขนและนวดไทยไปยังยูเนสโกกรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ตามข้อกำหนดของอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ ภายในวันที่ 31 มี.ค.นี้ จากนั้นจะต้องใช้เวลาในการพิจารณาอีกอย่างน้อย 1 ปี เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลในการประชุมสมัชชาสมัยสามัญ ซึ่งในปี 2560 จะประชุมสมัชชาสมัยสามัญครั้งที่ 12 วันที่ 4-8 ธ.ค.นี้ ที่สาธารณรัฐเกาหลี

นายวีระกล่าวอีกว่า ทั้งนี้ โขน ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทยประเภทศิลปะการแสดง ปี 2552 ขณะที่นวดไทยได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของไทย สาขาความรู้เกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล ปี 2554 ทั้งโขนและนวดไทยมีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์ของยูเนสโก.

ที่มา : นสพ.ไทยรัฐออนไลน์ 29 มี.ค.2560

บทความที่เกี่ยวข้อง

วิจัย พบ “นวดไทย” ลดเกร็งกล้ามเนื้อขา คลายทุกข์เด็กป่วยโรคซีพี

admin 6 เมษายน 2019

กรมสุขภาพจิต ผลการศึกษาวิจัย พบภูมิปัญญานวดไทย มีสรรพคุ […]

เสนอเปลี่ยน Thai massage เป็น “นวดไทย”

admin 2 เมษายน 2019

งานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติครั้งที่ 9 จัดขึ้นที่อิมแพ็ค เม […]

เส้นทาง “การนวดไทย” ยุคสมัยเก่า

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

• สมัยพระบรมไตรโลกนาถ (พ.ศ.1998) -มีข้าราชการในกรมหมอนว […]