หมอกระดูก (1)

วันนี้แอดมินชวนไปรู้จัก “หมอกระดูก”

เวลาแขนหักเราจะไปหาหมอที่โรงพยาบาล แต่ถ้าอยู่ในชุมชนที่มีหมอพื้นบ้านที่เชี่ยวชาญเรื่องกระดูกล่ะก็…
เรายังพอมีที่พึ่งไปหาหมอกระดูกได้เลย

หมอกระดูกหรือหมอต่อกระดูกพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุต่างๆ ซึ่งเกิดความเจ็บป่วยจากโครงสร้างร่างกาย ทั้งกล้ามเนื้อ กระดูกและอวัยวะที่เกี่ยวข้อง
โดยหมอพื้นบ้านผู้มีความชำนาญรักษา

หมอกระดูกนั้นเป็นภูมิปัญญาพื้นบ้านอีกแขนงหนึ่งที่เกิดขึ้นและพึ่งตนเองของท้องถิ่น
ในกระบวนการบำบัดรักษามีการผสมผสานการใช้สมุนไพร น้ำมัน น้ำมนต์ การเป่าและบริกรรมคาถา
ทำให้ชาวบ้านเรียกหมอกระดูกว่า “หมอน้ำมัน” ด้วย

หมอกระดูกมีหลายคน วันนี้จะพาไปรู้จัดหมอกระดูกแห่งเมืองกาฬสินธุ์ “หมอสุพันธุ์ ศรีริเลี้ยง”
หมอสุพันธุ์มีแหล่งเรียนรู้อยู่ที่บ้าน คือ หมอพิมพ์ผู้เป็น “ตา”

หมอพิมพ์เป็นหมอพื้นบ้านที่มีความชำนาญการรักษาความเจ็บป่วยหรืออาการบาดเจ็บเกี่ยวกับกระดูกและข้อ มีวิชาอาคม การอยู่ยงคงกระพันและล่องหนหายตัว
หมอพิมพ์จบแค่ ป.4 แต่มีโอกาสได้บวชเรียนทำให้ได้เรียนรู้หลากหลายวิชา รวมไปถึงวิชาการนวดเส้นด้วย

หมอสุพันธุ์ได้เรียนวิชาความรู้หมอพื้นบ้านจากหมอพิมพ์ผู้เป็นตา และได้นำวิชาความรู้ที่ได้เรียนมารักษาหลานสาวที่แขนหักจนหายเป็นปกติ จากนั้นชาวบ้านก็ให้การยอมรับและเชื่อถือหมอสุพันธุ์

การเป็นหมอไม่ว่าจะหมอพื้นบ้านหรือหมอแผนปัจจุบัน ก็ต้องได้รับการยอมรับ ความเชื่อถือจากชาวบ้านก่อน
เป็นเรื่องปกตินะ…ที่ชาวบ้านจะเฝ้ามองหมอคนนั้นและดูว่า หมอคนนั้นเก่งจริงๆ มั้ย

การเรียนวิชาความรู้ของหมอพื้นบ้านจะคล้ายๆ กัน คือ การสังเกต  การฟัง และจดจำไว้ ไม่มีตำรา แต่ให้ท่องจำ
สิ่งสำคัญของการเรียนรู้คือ “การท่องจำ” การปฏิบัติด้วยตัวเอง พิธีกรรมและการปฏิบัติตัวของหมอ จึงจะทำให้วิชาของหมอได้ผล  หมอพื้นบ้านจะไม่เรียกร้องค่าตอบแทน   ไม่โฆษณาอวดรู้อวดตัว  ยึดถือธรรมเนียมการตั้งคายและปงคาย ก็คือการไหว้ครู

โดยส่วนใหญ่หมอพื้นบ้านจะสืบทอดความรู้มาจากบรรพบุรุษสายตระกูล ซึ่งทำให้ชาวบ้านเชื่อถือมากขึ้นและยิ่งตัวหมอเองมีคุณธรรมและจริยธรรมก็ยิ่งทำให้ชาวบ้านเคารพและศรัทธามากขึ้น
หมอสุพันธุ์ก็เป็นเช่นนั้น ชาวบ้านเคารพและนับถือมาก ทั้งๆ ที่หมอสุพันธุ์ทำมาหากินเหมือนคนอื่นๆ ก็คือ ทำนา เลี้ยงวัว เลี้ยงควาย

ตอนหน้าจะพาไปดูว่า หมอสุพันธุ์รักษาต่อกระดูกอย่างไร และคนป่วยมีอาการดีขึ้นจริงหรือ?

ห้ามพลาดนะคะ!!

 

(เรียบเรียงข้อมูลจากหนังสือ “เรียนรู้และเข้าใจหมอพื้นบ้าน” ชุดความรู้ภูมิปัญญาหมอพื้นบ้าน กรณีโครงการสำรวจศักยภาพหมอพื้นบ้าน 12 จังหวัด ปี 2548
จัดพิมพ์โดยกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทวงสาธารณสุข)

 

#มูลนิธิสุขภาพไทย  #หมอพื้นบ้าน  #หมอกระดูก  #หมอน้ำมันพื้นบ้าน #หมอสมุนไพร   #ภูมิปัญญา