หมอจับเส้นแห่งมหาสารคาม

หมอไล พันธุ์โยศรี เป็นชาวมหาสารคาม ปัจจุบันอายุ 76 ปี อยู่ที่ตำบลวังแสง อ.แกดำ จ.มหาสารคาม มีพี่น้องรวม 9 คน

หมอไลเริ่มเรียนรู้วิชาหมอพื้นบ้านตั้งแต่เรียนอยู่ประถม 4 โดยติดตามคุณยายซึ่งเป็นหมอตำแยไปทำคลอดให้ชาวบ้าน เวลาคุณยายทำหน้าที่หมอตำแยก็ได้ทำหน้าที่ครูไปพร้อมๆกัน คุณยายได้สอนความรู้ต่างๆ เกี่ยวกับหมอตำแย และสอนวิชาหมอจับเส้นให้กับหมอไลด้วย หลังจากคุณยายเสียชีวิต หมอไลก็ได้ทำหน้าที่หมอตำแยประจำชุมชนเรื่อยมา แต่นะยะหลังๆเมื่อโรงพยาบาลและสถานีอนามัย เพิ่มมากขึ้น การเดินทางสะดวกขึ้น ชาวบ้านจึงเดินทางไป คลอดลูกที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆ ทำให้บทบาทของหมอตำแยลดลงเหลือเพียงหน้าที่การดูแลสุขภาพหลังคลอดแล้ว เช่น การนวดจับเส้นต่างๆ การอบ ประคบ และการใช้ยาสมุนไพร

ปัจจุบันหมอไลยังได้ใช้วิชาหมอพื้นบ้านโดยการนวดจับเส้นบำบัดอาการโรคต่างๆ และที่สำคัญคือการนวดยกมดลูกให้กับหญิงที่มีปัญหาสุขภาพหลังคลอดลูก หมอไลไม่ได้เปิดคลีนิคใดๆ ยังคงวิถีชีวิตแบบหมอพื้นบ้านที่อยู่ประจำบ้านตนเอง ใครต้องการให้รักษาก็มาพบที่บ้าน และด้วยความก้าวหน้าขององค์การบริหารส่วนตำบล(อบต.)ตำบลวังแสง ได้จัดสถานที่ให้หมอพื้นบ้านในตำบลประมาณ 61 ท่านได้หมุนเวียนมาประจำหน่วยบริการนวดและรักษาด้วยสมุนไพร วันนี้หมอไลอายุ 76 ปีแล้ว ยังเดินทางมาที่ อบต.ด้วยหัวใจของหมอพื้นบ้าน เพื่อนวดบำบัดใหกับผู้ป่วยเสมอๆ

บทความที่เกี่ยวข้อง