อบรมอาสาสร้างของเล่นน้อง

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน  2563 เวลา 09.00 -12.30 น.ได้มีการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครระยะยาวขึ้น  ณ โรงแรมVic 3 Bangkok (BTSสนามเป้า) มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งหมด 18 คน

ก่อนเริ่มกิจกรรมนั้นได้มีการบรรยายความเป็นมาของเล่นสำหรับใช้ในการพัฒนาการเด็กด้วย  คือของเล่นที่ดีต้องประกอบไปด้วย

1. ปลอดภัย
2.ประหยัด
3.ประโยชน์
4.ประสิทธิภาพ

ข้อที่สำคัญที่สุดคือเรื่องของความปลอดภัย เพราะว่าต่อให้ของเล่นชิ้นนั้นดีหรือแพงแค่ไหนแต่หากไม่ปลอดภัย เราอย่านำไปเล่นกับเด็กเด็ดขาด หลังจากนั้นกิจกรรม Work shop ทำหุ่นมือเพื่อนำไปเล่าเป็นนิทาน ตามด้วยกิจกรรม Work shop ทำสัตว์เปเปอร์มาเช่