เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพร ในที่ดินตนเองและชุมชน

ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกแห่งชาติ ครั้งที่ 18
วันที่ 24 ธันวาคม 2564 เวลา 15.030 – 17.30 น.
ณ ห้อง Meeting Room 5
รอยัล พารากอนฮอลล์ ชั้น 5 สยามพารากอน