เรียนรู้ลักษณ์ รู้จักตนเอง รู้จักเพื่อน

ในสังคมบนโลกใบนี้ล้วนมีผู้คนหลากหลายและมีลักษณะที่ต่างกัน บางคนโมโหง่าย พูดเสียงดัง ,เจ้าระเบียบ,บางคนไม่ค่อยแสดงความรู้สึกออกมา บ้างก็มุ่งงาน แต่การที่เราจะใช้ชีวิตร่วมกันกับผู้คนที่มีลักษณะและความเฉพาะที่ต่างกันเราจะสามารถเข้าใจผู้อื่นได้อย่างไร
“นพลักษณ์” คือ ระบบแนวคิดหนึ่งในการเข้าใจบุคลิกภาพและเสริมความงอกงามของจิตใจโดยแบ่งจริตนิสัยของผู้คนบนโลกออกเป็น 9 ลักษณะหรือ 9 บุคคลิก คือ

ลักษณ์ 1 คนเนี๊ยบ เอาจริงเอาจังกับชีวิต จริงจังกับความรับผิดชอบ เป็นนักจัดการสุดยอด ซึ่งสามารถชี้จุดบกพร่องได้ทันทีและบอกได้ว่าต้องแก้ไขอย่างไรจึงถูกต้อง

ลักษณ์ 2 ผู้ให้ เต็มใจที่จะให้และช่วยเหลือ มองโลกในแง่ดี ใจเมตตา สามารถให้ในสิ่งที่อีกฝ่ายต้องการจริงๆเพื่อความสำเร็จและผาสุก

ลักษณ์ 3 ผู้ใฝ่สำเร็จ ทำงานหนักเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย จดจ่อมุ่งมั่นสู่เป้าหมายจนตลอดรอดฝั่ง สามารถเป้นผูนที่วิเศษ ปลุกพลังพรรคพวกให้เชื่อว่าทุกสิ่งทำได้

ลักษณ์ 4 คนโศกซึ้งเห็นคุณค่าอันลึกซึ้งและจริงแท้ มีอารมณ์ศิลปิน จะสะท้อนถึงการค้นหาคุณค่าและความหมายแห่งชีวิต แม้ตนเองจะตกหลุมอารมณ์ปางตายเพียงใดแต๋ก็สามารถเข้าใจและเกื้อหนุนผู้ที่กำลังระทมทุกข์ทางอารมณ์ด้อย่างดีเยี่ยม

ลักษณ์ 5 นักสังเกตการณ์เป็นผู้เสพติดข้อมูลข้อเท็จจริงและระบบ เขาโปรดปรานการหาข้อมูลโดยมากมักเป็นเรื่องเชี่ยวชาญเฉพาะ

ลักษณ์ 6 นักปุจฉา ต้องตั้งคำถามสงสัยแม้ในการตัดสินใจของตนเอง

ลักษณ์ 7 นักผจญภัยมีพลัง ร่าเริง ชอบอยู่กับประสบการณ์ใหม่ๆ คนใหม่ๆ ความคิดใหม่ๆเป็นนักสร้างเครือข่าย นักสงเคราะห์ และนักทฤษฎีที่สร้างสรรค์

ลักษณ์ 8 ผู้ปกป้อง เอาจริงเอาจังกล้าได้กล้าเสีย รักความยุติธรรมเที่ยงธรรมเที่ยงตรงและมุ่งมั่นต่อสู้เผื่อผดุงสิ่งนั้นไว้

ลักษณ์ 9 ผู้ประสานไมตรี อดทน ใจกว้างอบอุ่นเป็นมิตรชอบชีวิตที่สงบ เป็นผู้ไกล่เกลี่ยและนักเจรจาต่อรองที่ดี และสามารถทำให้การทำงานเป็นทีมที่จุดร่วม
นพลักษณ์เป็นเสมือนแผนที่ช่วยให้เราได้เข้าใจตนเองและผู้อื่นอย่างเข้า

ใจมากขึ้น เป็นการเข้าใจในความแตกต่างของแต่ละลักษณ์และสามารถการปรับตัวเข้าหากันได้ดีขึ้น

การอบรมนพลักษณ์ที่ผ่านมาเป็นครั้งที่ 2 ผู้เข้าร่วมประกอบด้วย เจ้าหน้าที่ในสถานสงเคราะห์และพี่ๆอาสาสมัคร 5 แห่ง สถานสงเคราะห์บ้านเด็กอ่อนปากเกร็ด บ้านเด็กอ่อนพญาไท บ้านราชวิถี บ้านเฟื่องฟ้า และบ้านนนทภูมิ การอบรมนี้ช่วยให้เจ้าหน้าที่แต่ละสถานสงเคราะห์รวมไปถึงพี่ๆอาสาสมัครได้เรียนรู้รู้จักตนเองและ เข้าใจเพื่อนๆมากขึ้น แม้ว่าการทำงานต่างบทบาทกัน ตัวเนื้องานที่หนักเบาไม่เท่า แต่เราสามารถที่จะเข้าใจเพื่อนๆร่วมงานได้ สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นทุกคนได้พัฒนาตนเองจากภายในและเป็นการพัฒนาต่อยอดการทำงานให้มีปะสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บทความที่เกี่ยวข้อง

ของขวัญปีใหม่ ด้วยใจอาสา

admin 19 มิถุนายน 2019

ดูรายละเอียด การสมัครเป็นอาสาสร้างสุขให้เด็กในสถานสงเคร […]

ทศวรรษฉลาดทำบุญ กับคุณค่าต่อสังคม

admin 19 มิถุนายน 2019

งาน 10 ปี โลก(จิต)อาสา : ทศวรรษฉลาดทำบุญกับคุณค่าต่อสัง […]