กระวาน สมุนไพรเครื่องเทศ

admin 12 กุมภาพันธ์ 2024

กระวาน ที่ปรากฎในท้องตลาดมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ กระวานไทย กระวานเทศและใบกระวาน สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดเป็นพืชคนละสกุล

บ่าวม้ามืด

admin 8 กุมภาพันธ์ 2024

บ่าวม้ามืด จัดเป็นพืชสมุนไพรบำรุงกำลัง กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ใช้บ่าวม้ามืดเป็นยาบํารุงสมรรถภาพทางเพศ

แก้ขัดปัสสาวะ ด้วยตำรับยากะเพรา ภูมิปัญญาไทยผสมฝรั่งในพระโอสถพระนารายณ์

admin 4 กุมภาพันธ์ 2024

อาการขัดเบา ฉี่กระปริดกระปรอยหากคุณมีอาการขัดลำกล้องที่แก้ไม่ตก ให้ดื่มชากะเพราตำรับของหมอหลวงฝรั่งนี้ดู..