เที่ยวทะเล รู้จักแสมทะเลหรือไม่ ?

admin 8 เมษายน 2024

แสมขาว เป็นไม้ป้องกันการกัดเซาะตามแนวชายฝั่งและต้านลมได้ดี พบรายงานว่าแก้พิษจากสัตว์น้ำทุกชนิด โดยเฉพาะปลามีพิษจากทะเลทุกชนิด

มะกัก พืชถิ่นเดียว

admin 4 เมษายน 2024

มะกัก หรือ มะกอกป่า สรรพคุณตามความรู้ดั้งเดิม เปลือกแก้กระหายน้ำ แก้ไข้ร้อนใน รักษาโรคหนองใน แก้โรคเกี่ยวกับลำไส้

สุขภาพแบบบูรณาการ อสม.พื้นบ้านที่โคกทราย

admin 2 เมษายน 2024

ปฐมภูมิแนวใหม่ เป็นการรวมตัวของบุคลากรสาธารณสุข อาสาสมั […]