“รกที่ออกจากท้องแม่พร้อมๆ กับเรา”

admin 5 ตุลาคม 2022

เมื่อฝังรกเสร็จแล้ว เราจะสานไม้ไผ่รูปดาว เรียกว่า ตะแหลวปักบนหลุมฝังรก แล้วก่อกองไฟบนหลุมฝังรก เผาอยู่อย่างนั้น จนกว่าแม่จะออกไฟ

เรียนรู้ กะเพรา จากข่าวปลอม

admin 29 กันยายน 2022

ใบกะเพราต้มน้ำดื่ม ช่วยบรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ ลดอาการไอ อาการไม่สบายตัวและเป็นหวัด

เรื่องของ “แม่มาน” หรือ คนท้อง

admin 28 กันยายน 2022

วันนี้จะเล่าเรื่องภูมิปัญญาของคนอีสานกับเรื่องของแม่มานหรือคนท้อง