ยาแก้ ภูมิปัญญาของล้านนา

admin 24 พฤศจิกายน 2022

ยาแก้ เข้าใจง่าย ๆ ก็หมายถึงใช้รักษาหรือแก้โรคและอาการต่าง ๆ นั่นเอง แต่ก็มีอะไรที่ลึกซึ้งในการเรียกของชาวล้านนา

การเรียนรู้ของหมอพื้นบ้าน (1)

admin 23 พฤศจิกายน 2022

การถ่ายทอดความรู้ของหมอพื้นบ้านถ่ายทอดทั้งเนื้อหา แนวคิดและอุดมการณ์ ซึ่ง 2 เรื่องหลังนี้ค่อนข้างสำคัญมาก

วิถีสืบทอดภูมิปัญญาตระกูลหมอ หมอชาญวุฒิ พันธุ์สายศรี (2)

admin 20 พฤศจิกายน 2022

เราเป็นหมอแล้วก็จริง แต่การเรียนรู้จากหลายๆ แหล่งหรือจากหมอหลายคน จะเป็นการเสริม เพิ่มเติมความรู้ให้มากขึ้น