ตีนตุ๊กแก

admin 19 กุมภาพันธ์ 2024

ตีนตุ๊กแกในที่นี้ คือ ไม้ประดับชนิดหนึ่งที่คนไทยนิยมปลูก แต่ทางราชการเรียกว่า “เดื่อเถา”

กระวาน สมุนไพรเครื่องเทศ

admin 12 กุมภาพันธ์ 2024

กระวาน ที่ปรากฎในท้องตลาดมีอยู่ด้วยกัน 3 ชนิด คือ กระวานไทย กระวานเทศและใบกระวาน สมุนไพรทั้ง 3 ชนิดเป็นพืชคนละสกุล

บ่าวม้ามืด

admin 8 กุมภาพันธ์ 2024

บ่าวม้ามืด จัดเป็นพืชสมุนไพรบำรุงกำลัง กลุ่มชาติพันธุ์มันนิ อ.ปะเหลียน จ.ตรัง ใช้บ่าวม้ามืดเป็นยาบํารุงสมรรถภาพทางเพศ