หมอกระดูก (1)

admin 27 พฤศจิกายน 2022

หมอกระดูกหรือหมอต่อกระดูกพื้นบ้านเป็นภูมิปัญญาการบำบัดรักษาความเจ็บป่วยอาการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ

การเรียนรู้ของหมอพื้นบ้าน (จบ)

admin 25 พฤศจิกายน 2022

ความเป็นหมอพื้นบ้านนั้นอยู่ในวิถีชีวิต ความเป็นหมอพื้นบ้านเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตอย่างแยกไม่ออก

ยาแก้ ภูมิปัญญาของล้านนา

admin 24 พฤศจิกายน 2022

ยาแก้ เข้าใจง่าย ๆ ก็หมายถึงใช้รักษาหรือแก้โรคและอาการต่าง ๆ นั่นเอง แต่ก็มีอะไรที่ลึกซึ้งในการเรียกของชาวล้านนา