คราม…พืชสมุนไพรและย้อมผ้า

admin 24 พฤษภาคม 2023

คราม  ที่เราเรียกติดปาก ทราบมั้ยคะว่า ครามเป็นพืช และต้นครามไม่ใช่ต้นฮ่อมด้วย

เพกา ของดีไทยส่งออกจีน

admin 22 พฤษภาคม 2023

สรรพคุณตามยาจีนนั้น เมล็ดเพกามีส่วนช่วยให้ปอด ตับ และกระเพาะอาหาร ทำงานดีขึ้น

ภูมิปัญญางานหัตถกรรม-งานทอผ้า สุขภาวะคนอีสาน

admin 21 พฤษภาคม 2023

ภูมิปัญญาในการประดิษฐ์อุปกรณ์ที่ใช้เป็นเครื่องมือทำงาน และหากินเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ