กัญชา เมาและไม่เมา

admin 8 สิงหาคม 2022

กัญชาเป็นพืชแปลก มีทั้งสารที่เรียกว่า “สารเมาและติดได้” หรือ THC และ “สารไม่เมาหรือต้านเมา และไม่ติด” หรือ CBD

เทรนด์ใหม่ หมอพื้นบ้านปลูกและอนุรักษ์สมุนไพร ในที่ดินตนเองและชุมชน

admin 25 ธันวาคม 2021

ประชุมวิชาการประจำปี การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้านและ […]

kids zone เพื่อการเรียนรู้ของชุมชนบ้านพักรถไฟก่อสร้างบางซื่อ

admin 17 ธันวาคม 2021

Kid’s zone ช่วยเด็กในชุมชนที่ขาดโอกาส ให้ได้เรียนรู้และพัฒนาอย่างสร้างสรรค์