ชู4เมนูเกษตรยั่งยืนอาหารปลอดภัย

น.ส.ดวงพร เฮงบุณยพันธ์ ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะชุมชน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) กล่าวว่า จากการจัดเวทีถ่ายทอดความรู้และแนวทาง “การจัดการความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน” ที่ จ.ราชบุรี เมื่อเร็วๆนี้ มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) กว่า 168 องค์กร ร่วม ซึ่งการจัดการและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการเกษตรของเกษตรกรที่เป็นผู้ผลิตนั้น เป็นเหมือนการสร้างความสมดุลและทำให้เกษตรกรรมเกิดความยั่งยืน ที่สำคัญคือ เพื่อให้ ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัย

น.ส.ดวงพรกล่าวว่า การทำให้เกิดวงจรของอาหารปลอดภัย จำเป็นต้องเริ่มจากชุมชนในพื้นที่เห็นความสำคัญ ให้ความร่วมมือในการจัดการเกษตร ที่สำคัญต้องเผยแพร่เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในชุมชนอย่างต่อเนื่อง และขยายตัวไปยังชุมชนเมือง ซึ่งคนเมืองก็สามารถเข้าถึงอาหารปลอดภัยได้ หลักการสำคัญของการขับเคลื่อนมี 4 อย่าง

คือ ความรู้และเทคนิคการผลิต ระบบการตลาด กองทุนในการจัดการ และการบริหารจัดการงบประมาณ เช่น พื้นที่ของวัดวาปีสุทธาวาส ได้จัดฐานความรู้เรื่องการขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืนสู่อาหารเพื่อสุขภาวะของชุมชน ได้จัดการเรียนรู้เป็น 4 เมนูขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน

น.ส.ดวงพรกล่าวต่อว่า สำหรับเมนูที่จะขับเคลื่อนเกษตรกรรมยั่งยืน เมนูที่ 1 เป็นการพัฒนาระบบการผลิตและเทคนิคเกษตรกรรมยั่งยืน เน้นการจัดระบบการผลิต การปรับปรุงดิน การคัดและพัฒนาพันธุ์พืชและสัตว์ เมนูที่ 2 เป็นการพัฒนาระบบการตลาด เช่น ตลาดนัดชุมชน เมนูที่ 3 คือ กองทุนเพื่อเกษตรกรรมยั่งยืน โดยจัดเป็นฐานการเรียนรู้ มีตัวแทนชุมชนต่างๆ เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยเหลือในการบริหารจัดการ และเมนูสุดท้ายเป็นการบริหารจัดการงบประมาณ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรรมยั่งยืน การบริหารจัดการงบฯ และการออกกฎกติกา ข้อบัญญัติท้องถิ่น โดยตัวแทนชุมชน จะทำให้เกิดสุขภาวะที่ดีขึ้น

ที่มา : ข่าวสด 23 ม.ค.2557

บทความที่เกี่ยวข้อง

สายลับผักสด รณรงค์ปลูก-ขาย ผักผลไม้ปลอดภัย ไร้สารพิษ

admin 6 เมษายน 2019

กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครอง […]

รู้ “ประเภท-ปริมาณ” หลักกินยาปลอดภัย

admin 5 เมษายน 2019

ก่อนจะเอ่ยถึงหลักการกินยาเบื้องต้นให้ปลอดภัย ขอชวนเช็กพ […]

ฉลาดกิน ฉลาดซื้อ ช่วยให้ปลอดภัย

admin 5 เมษายน 2019

“ไบโอไทย” แนะกินอาหารจากธรรมชาติตามฤดูกาล ช […]