ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง

นายดำรงค์ จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เปิดเผยว่า ขณะนี้ตลาดโลกมีความต้องการสมุนไพรสูง และมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางและกลุ่มอาหารเสริม จาก ข้อมูลการใช้และส่งออกสมุนไพรกลุ่มเครื่องสำอางของไทยมีมูลค่าสูงถึง 180,000 ล้านบาท ขณะที่สมุนไพรกลุ่มอาหารเสริมมีมูลค่าการใช้และส่งออกรวม 80,000 ล้านบาท ส่วนสมุนไพรกลุ่มสปาและผลิตภัณฑ์มี มูลค่าการใช้และส่งออก ประมาณ 10,000 ล้านบาท สมุนไพรกลุ่มยาแผนโบราณตามภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย มีมูลค่าประมาณ 10,000 ล้านบาท เป็นต้น

ดังนั้น เพื่อเตรียมพร้อมให้กับ ผู้ประกอบการ ผู้ส่งออก และเกษตรกรผู้ ผลิตสมุนไพรของไทยในการเข้าสู่ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือเออีซี กระทรวงเกษตรฯ มีความร่วมมือกับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อเร่งพัฒนาวัตถุดิบสมุนไพร ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของอุตสาหกรรม เพื่อรองรับการขยายตัวของการใช้สมุนไพรของตลาดอาเซียนและตลาดโลก โดยเฉพาะกลุ่ม เครื่องสำอางและอาหารเสริมในรูปสารสกัด โดยกรมวิชาการฯ ได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาการผลิตวัตถุดิบสมุนไพรให้มีคุณภาพ ปัจจุบันได้รับรองแปลงปลูกพืชสมุนไพรตามมาตรฐานจีเอพีแล้วกว่า 3,000 ไร่ และปีนี้ตั้งเป้า ให้การรับรองมาตรฐานเพิ่มอีกไม่น้อย กว่า 3,000 ไร่.

ที่มา : เดลินิวส์ 8 ต.ค.56

บทความที่เกี่ยวข้อง

update บัญชียาหลักแห่งชาติด้านสมุนไพร ปี 2566

admin 29 กุมภาพันธ์ 2024

บัญชียาจากสมุนไพร เป็นความพยายามของกระทรวงสาธารณสุขที่จ […]

บอระเพ็ด ยาโบราณร่วมสมัย

admin 22 กันยายน 2022

บอระเพ็ดขึ้นชื่อความขมแต่ก็ชื่นชมในสรรพคุณเป็นยาอายุวัฒนะและยาแก้ไข้มาอย่างยาวนาน

กาฝาก ก็เป็นยาสมุนไพร

admin 19 กันยายน 2022

เนื่องจากกาฝากเป็นทั้งพืชสมุนไพรตามภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วบางชนิดยังเป็นไม้ประดับได้ด้วย ดังนั้นในต่างประเทศจึงมีความรู้ในการปลูกกาฝากด้วย