ตอบแบบสอบถามได้ที่นี่..คลิก

ขอความร่วมมือทุกท่าน

กรุณาช่วยตอบแบบสอบถามเกี่ยวข้องกับนวดไทย

สืบเนื่องจากการที่ นวดไทย ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนในรายการตัวแทน “มรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติ” ขององค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2562

ขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังเตรียมการจัดทำรายงานการดำเนินงานและสถานะของนวดไทยเพื่อเสนอต่อยูเนสโก ในปี พ.ศ. 2567 เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดทำรายงานในครั้งนี้ คณะทำงานฯ จึงขอความร่วมมือจากท่านในการให้ข้อมูลและความคิดเห็นตามหัวข้อในแบบสอบถามนี้

การเก็บข้อมูลนี้ในระหว่างวันที่ 21 ก.ย. – 5 ต.ค. 2566
ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

ท่านสามารถให้ข้อมูลตามลิ้งค์ด้านล่างนี้

คลิก..  https://forms.gle/6PyhSeCBTY91TjxR7