“นวดแผนไทย” วิชาการผสานภูมิปัญญา

จากภูมิปัญญาไทยใกล้บ้านผสานความรู้ สู่วิทยาศาสตร์ เพื่อสุขภาพ ของชุมนุมนวดแผนไทย ในโรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ หนองบัวลำภู สำนัก งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) เขต 19 เลย-หนองบัวลำภู ครูธิยาพร พัฒนา หัวหน้ากลุ่มสาระสังคมศึกษา กล่าวว่า ได้ศึกษาและรวบรวมองค์ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์และศิลป์ของการนวด รวมทั้งเชิญวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญ มาให้ความรู้แก่ครูและนักเรียนหญิงชั้น ม.1 ที่มีความสนใจ จำนวน 15 คน โดยได้รับการสนับสนุนจากนายหัสสา ดอนหงษา ผู้อำนวยการโรงเรียน

เริ่มต้นจากการฝึกและให้บริการการนวดฝ่าเท้าก่อน แต่การนวดด้วยมือเปล่ายังไม่เพียงพอ จำเป็นต้องมียาสมุนไพรมาช่วยในการนวด จึงปรึกษากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ หาสมุนไพรมาทำเป็นยาผลิตน้ำมันเพื่อใช้ประกอบการนวด ครูนงค์ใย สุดตา หัวหน้ากลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ บอกว่า น้ำมันไพลสด เป็นยาสมุนไพรที่เหมาะสมที่สุดในการใช้ประกอบการนวด ซึ่งออกฤทธิ์เป็นยาแก้ปวด แก้อักเสบ โดยเฉพาะข้ออักเสบ ปวดเมื่อยเส้นเอ็น อีกทั้งยังเป็นพืชสมุนไพรที่หาได้ง่าย นักเรียนสามารถนำเหง้าของไพลแก่มาผลิตได้เองด้วย นอกจากนี้ยังได้ส่งเสริมให้นักเรียนทำลูกประคบสมุนไพร คือการนำเอาสมุนไพรทั้งสด หรือแห้งหลายๆชนิด มาคลุกรวมกัน ห่อด้วยผ้าทำเป็นลูกประคบ สำหรับผู้ที่มีอาการปวดเมื่อย อาการบวม อักเสบของกล้ามเนื้อ ฯลฯ นับว่าเป็นการบูรณาการวิชาการกับภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ลงตัวและน่าชื่นชม

ที่มา : ข่าวและภาพประกอบ นสพ.ข่าวสดออนไลน์

บทความที่เกี่ยวข้อง