สร้างของเล่นพัฒนาเด็กพิการ‬

การเล่นเป็นกระบวนการการพัฒนาของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และสังคม เมื่อพูดถึงการเล่นก็ต้องนึกถึงเด็ก (เป็นของคู่กัน) และการจะเล่นให้สนุกก็ต้องมีของเล่นด้วย ซึ่งของเล่นสำหรับเด็กก็มีหลากหลายแบบด้วยกัน แต่ในที่นี้จะกล่าวถึง “ของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ” เป็นของเล่นที่เราสามารถสร้างขึ้นได้เองจากวัสดุในท้องถิ่น วัสดุที่เหลือใช้ จากภูมิปัญญา เป็นความรู้ด้านการจัดการสุขภาพ

ของเล่นชิ้นแรก “ขอนไม้กับเรือ”
ประโยชน์ :
1)ฝึกการนั่งทรงตัว
2)ฝึกการนั่งแยกขาโดยเฉพาะกลุ่มเด็กที่เกร็งบริเวณขาหนีบ และขาไขว้
3)ฝึกสมาธิ ความมั่นใจ ขณะเล่น

วัสดุอุปกรณ์ ได้แก่
(1)ไม้ทำขา (ชิ้นที่ 1) ขนาดกว้าง 1นิ้วครึ่ง x ยาว 40 ซม. จำนวน 4 ท่อน
(2)ท่อนไม้ (ชิ้นที่ 2) ขนาดเหมาะสมกับตัวเด็กที่จะเล่น
(3)ตะปู ฆ้อน

ขั้นตอนการทำ
(1)นำท่อนไม้ ชิ้นที่ 2 มาตกแต่งให้มีรูปร่างคล้ายสัตว์ที่ต้องการ (ดูรูป)
(2)นำไม้ ชิ้นที่ 1 ทำเป็นขา 4 ขา แล้วนำมาตีประกบที่ท่อนไม้

วิธีเล่น : ให้เด็กนั่งคร่อมบนอุปกรณ์ ในระยะแรกต้องมีพี่เลี้ยงนั่งประกบเพื่อประคองอยู่ด้านหลัง

ขอขอบคุณ : ข้อมูลและภาพประกอบจากหนังสือ สร้างของเล่นเพื่อพัฒนาเด็กพิการ จัดทำโดย มูลนิธิเพื่อเด็กพิการ

บทความที่เกี่ยวข้อง

ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

นางสกุลศรี บุญโชติอนันต์ คณะทำงานโครงการนิทานสร้างได้ ก […]

ห้ามใช้ “มือถือ-แอปฯ” เลี้ยงลูกต่ำกว่า 3 ขวบ สมองไม่จัดลำดับเรียนรู้

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

พญ.พรรณพิมล วิปุรากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจ […]

5 แนวทางเป็นพ่อที่ดีของลูก

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเลี้ […]