ใช้ “นิทาน” ช่วยพัฒนาการเด็กออทิสติก

นางสกุลศรี บุญโชติอนันต์ คณะทำงานโครงการนิทานสร้างได้ กล่าวภายในงานมหกรรมวันคนพิการสากลปี 2558 ว่า คณะทำงานดังกล่าวเป็นการต่อยอดจากกิจกรรมเล่านิทานของสถาบันราชานุกูล กรมสุขภาพจิต ที่เล่านิทานให้แก่เด็กออทิสติก เพื่อเสริมทักษะให้เด็กกลุ่มนี้ โดยตนเป็นหนึ่งในแม่ที่นำลูกมาบำบัดรักษาที่สถาบันราชานุกูล และได้เห็นว่าลูกมีพัฒนาการดีขึ้นจากการรับฟังนิทาน คือ เริ่มนิ่งขึ้น จากปกติเด็กกลุ่มนี้จะเคลื่อนไหวตลอด และไม่นิ่ง รวมทั้งเริ่มพูดคุยกับบุคคลอื่นนอกจากแม่ ซึ่งการเล่านิทานจะมีวิธีต่าง ๆ มากมายที่เสริมสร้างตรงนี้ได้ แต่ต้องใช้เวลา โดยลูกของตนเริ่มเล่านิทานให้ฟังตั้งแต่อายุ 2 ขวบ จนอายุ 6 ขวบเริ่มมีอาการดีขึ้น และทุกวันนี้ลูกของตนก็สามารถเล่านิทานได้เองด้วย จึงเกิดความคิดว่าหากมีการเล่านิทานไปยังเด็กออทิสติกคนอื่น ๆ ก็จะช่วยให้พวกเขามีพัฒนาการดีขึ้น

“พวกเราจึงรวมตัวกันในกลุ่มแม่ ๆ ทั้งหมด 7 คน และก่อตั้งเป็นโครงการนิทานสร้างได้ เพื่อเป็นอาสาสมัครในการเล่านิทานให้แก่เด็กออทิสติกโดยเฉพาะ โดยทำงานแบบจิตอาสาเชิงรุก นำกิจกรรมการใช้สื่อนิทานเพื่อสร้างเสริมพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมเด็ก ๆ โดยที่ผ่านมาได้เข้าไปเป็นจิตอาสาในโรงพยาบาลเด็ก โรงพยาบาลที่มีกลุ่มเด็กออทิสติก รวมไปถึงศูนย์การศึกษา ศูนย์สังคมสงเคราะห์” นางสกุลศรี กล่าว

นางสกุลศรี กล่าวว่า อยากเชิญชวนพ่อแม่ผู้ปกครองที่มีลูกป่วยเป็นออทิสติก อย่าท้อแท้ ต้องช่วยกันกระตุ้นพัฒนาการ และปรับพฤติกรรมของลูก ๆ อย่าปล่อยให้เป็นเพียงหน้าที่ของหมอ ครู นักจิตวิทยา โรงเรียน หรือศูนย์ฝึกพัฒนาการ เพียงเพราะคิดว่าต้องทำไม่ได้แน่ ๆ จริง ๆ แล้วไม่ใช่ ที่สำคัญ การอ่านนิทานเป็นเรื่องง่ายมาก เริ่มแรกให้อ่านนิทานภาพก่อน จากนั้น 2 – 3 เดือน จึงเป็นนิทานตัวหนังสือ กระทั่งเมื่อเด็กสนใจก็ให้พวกเขามาร่วมกิจกรรมในการอ่านนิทานร่วมกัน สิ่งสำคัญพ่อแม่ต้องอดทนในการทำ อย่าท้อแท้เป็นพอ

ที่มา : ภาพและข่าว โดย ASTVผู้จัดการออนไลน์ 8 ธ.ค.2558

บทความที่เกี่ยวข้อง

สร้างของเล่นพัฒนาเด็กพิการ‬

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

การเล่นเป็นกระบวนการการพัฒนาของร่างกาย จิตใจ สติปัญญา แ […]

ห้ามใช้ “มือถือ-แอปฯ” เลี้ยงลูกต่ำกว่า 3 ขวบ สมองไม่จัดลำดับเรียนรู้

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

พญ.พรรณพิมล วิปุรากร รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า ปัจ […]

5 แนวทางเป็นพ่อที่ดีของลูก

admin 23 กุมภาพันธ์ 2019

นพ.เจษฎา โชคดำรงสุข อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การเลี้ […]