เรียนรู้ กะเพรา จากข่าวปลอม

admin 29 กันยายน 2022

ใบกะเพราต้มน้ำดื่ม ช่วยบรรเทาอาการหลอดลมอักเสบ ลดอาการไอ อาการไม่สบายตัวและเป็นหวัด

เรื่องของ “แม่มาน” หรือ คนท้อง

admin 28 กันยายน 2022

วันนี้จะเล่าเรื่องภูมิปัญญาของคนอีสานกับเรื่องของแม่มานหรือคนท้อง

โยธกาหรือโยทะกา

admin 26 กันยายน 2022

โยทะกาชนิดที่มีถิ่นกำเนิดในไทยชื่อ Phanera integrifolia (Roxb.) Benth.มีชื่อราชการว่า “เถาไฟ”มีการกระจายมากในป่าภาคใต้ไปจนถึงมาเลเซีย ฟิลิปปินส์