ฟ้าทะลายโจรราชาแห่งรสขม สมคำพังเพย “หวานเป็นลมขมเป็นยา”(ตอนที่ 1)

admin 16 กรกฎาคม 2021

ในบัญชียาหลักแห่งชาติฉบับปัจจุบัน (พ.ศ.2556) ยาฟ้าทะลายโจร ถูกจัดอยู่ในบัญชียาจากสมุนไพร บัญชีที่ 2 คือ ยาพัฒนาจากสมุนไพร

หนามพรหม ไม้หายากน่ารู้จัก

admin 9 กรกฎาคม 2021

ในความเชื่อมีการนำเอากิ่งหนามพรหมมาใช้ในพิธีกรรม โดยนำกิ่งหนามพรหมมาเคี้ยวกับหมากและพลู อย่างละ 7 ชิ้น แล้วพ่นให้เด็กทารกเพื่อคุ้มครองป้องกันอันตรายจากสิ่งชั่วร้าย

ยาลมเมือง ยาหอมไทย

admin 2 กรกฎาคม 2021

ยาหอม ยาลมเป็นจุดเด่นของภูมิปัญญาไทย ยาหอมตามแบบแพทย์แผนไทย ที่คุ้นเคยกันดี เช่น ยาหอมเทพจิตร ยาหอมทิพโอสถ ยาหอมนวโกฐ